کد تعرفه

09011120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی

In ground form and nonretail packing

کد تعرفه

09011120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی

In ground form and nonretail packing

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 4،678 140،747،981 13،830 2.96
1388 0 0 0 - 23،200 1،606،407،786 159،971 6.90
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 636 35،880،248 2،927 4.60
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 32،300 5،286،670،262 195،515 6.05
1394 0 0 0 - 20 4،496،550 150 7.50
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 5،974 601،931،262 16،138 2.70
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 189,798 - 1,481,518 -
Cron Job Starts