کد تعرفه

01063920

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ

ornamental birds including canaries budgies and finches

کد تعرفه

01063920

شرح تعرفه

ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ

ornamental birds including canaries budgies and finches

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 3،540 318،549،660 34،626 9.78 2،420 1،076،939،207 117،091 48.38
1386 0 0 0 - 4،206 1،020،018،660 110،079 26.17
1387 1،237 120،209،330 13،205 10.68 0 0 0 -
1388 400 110،457،750 11،250 28.13 0 0 0 -
1389 9،860 412،041،700 39،550 4.01 0 0 0 -
1390 3،912 216،540،000 20،500 5.24 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 142 2،969،375،400 94،200 663.38 0 0 0 -
1396 1،985 45،155،604،862 1،291،447 650.60 90 382،643،034 11،295 125.31
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 21,076 - 1,504,778 - 6,716 - 238,465 -
Cron Job Starts