کد تعرفه

09012120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی

In ground form and nonretail packings

کد تعرفه

09012120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی

In ground form and nonretail packings

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 5،000 464،889،607 50،689 10.14
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 19،000 1،168،448،770 122،487 6.45 6،718 372،004،212 39،065 5.81
1388 1،026،060 62،300،554،780 6،253،270 6.09 4،934 399،081،084 41،230 8.36
1389 852،375 45،586،723،438 4،408،520 5.17 3،312 289،031،787 27،784 8.39
1390 718 44،031،350 3،949 5.50 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 10،899 1،211،285،341 54،089 4.96
1392 0 0 0 - 7،840 787،317،188 31،547 4.02
1393 0 0 0 - 36،100 3،201،753،835 122،201 3.39
1394 0 0 0 - 6،708 644،568،497 21،493 3.20
1395 0 0 0 - 33،150 5،317،571،440 174،607 5.27
1396 0 0 0 - 150،482 24،344،508،154 709،835 4.72
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 1,903,298 - 10,800,967 - 459,688 - 2,578,853 -