کد تعرفه

09021000

برگشت شرح تعرفه

ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

Green tea not fermented in immediate packings of a content not exceeding 3 kg

کد تعرفه

09021000

شرح تعرفه

ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

Green tea not fermented in immediate packings of a content not exceeding 3 kg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 203 2،985،775 325 1.60 204،680 3،820،319،381 414،505 2.03
1386 12،052 122،141،748 13،142 1.09 15،337 379،278،488 40،761 2.66
1387 9،554 70،155،264 7،643 0.80 2،970 197،528،416 21،095 7.10
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 10،244 301،179،806 29،432 2.87 67،884 3،662،303،478 353،663 5.21
1390 78،327 2،019،962،455 173،064 2.21 31،866 2،082،097،809 196،597 6.17
1391 20،914 768،406،574 46،607 2.23 42،520 3،285،868،053 268،016 6.30
1392 251،265 12،558،790،207 506،254 2.01 0 0 0 -
1393 173،627 8،517،008،665 327،135 1.88 0 0 0 -
1394 112،297 6،403،545،514 215،404 1.92 2،261 507،967،434 16،958 7.50
1395 39،055 2،338،643،917 74،553 1.91 3،165 343،916،510 11،078 3.50
1396 9،392 754،728،098 23،080 2.46 18،718 3،695،908،307 107،152 5.72
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 718,920 - 1,419,822 - 389,401 - 1,429,825 -