کد تعرفه

09022000

برگشت شرح تعرفه

ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

Other green tea not fermented

کد تعرفه

09022000

شرح تعرفه

ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

Other green tea not fermented

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 2،040 29،986،368 3،264 1.60 19،800 303،044،549 32،861 1.66
1386 7،812 78،683،462 8،437 1.08 18،600 369،150،156 39،813 2.14
1387 63،173 481،363،450 50،538 0.80 10،000 366،863،078 37،732 3.77
1388 74،842 990،151،095 99،547 1.33 72،952 2،571،073،387 260،515 3.57
1389 6،458 167،071،435 16،145 2.50 328،298 11،923،144،732 1،149،106 3.50
1390 351،838 9،520،980،701 874،462 2.49 148،571 5،404،729،779 500،084 3.37
1391 1،101،491 31،493،132،944 1،954،277 1.77 413،350 29،041،477،394 1،780،038 4.31
1392 806،098 36،757،455،941 1،482،572 1.84 371،815 39،844،567،027 1،643،941 4.42
1393 982،030 45،275،836،900 1،719،578 1.75 515،540 42،696،520،007 1،606،848 3.12
1394 301،417 18،397،449،568 616،865 2.05 506،596 52،648،489،943 1،792،723 3.54
1395 238،903 16،453،233،096 524،177 2.19 620،491 59،648،115،876 1،910،252 3.08
1396 314،540 42،945،209،536 1،310،658 4.17 750،112 82،928،741،898 2،454،959 3.27
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 4,250,642 - 8,660,520 - 3,776,125 - 13,208,872 -