کد تعرفه

090230

برگشت شرح تعرفه

ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:

Black tea fermented and partly fermented tea in immediate packings of a content not exceeding 3 kg

کد تعرفه

090230

شرح تعرفه

ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:

Black tea fermented and partly fermented tea in immediate packings of a content not exceeding 3 kg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 7،609،464 80،390،209،133 8،737،081 1.15 83،390 1،590،684،923 172،738 2.07
1386 6،945،113 70،885،870،590 7،635،476 1.10 167،519 3،078،628،110 331،818 1.98
1387 7،137،143 57،821،034،182 6،032،096 0.85 1،106،950 22،510،649،820 2،332،463 2.11
1388 6،671،287 54،815،810،252 5،532،660 0.83 1،591،700 33،081،495،145 3،336،668 2.10
1389 6،343،646 51،589،396،064 4،997،329 0.79 245،100 5،787،240،388 564،489 2.30
1390 5،072،134 45،209،289،346 4،060،400 0.80 199،984 8،363،660،593 774،282 3.87
1391 4،384،865 77،653،810،149 5،073،663 1.16 395،005 24،476،207،455 1،582،014 4.01
1392 4،270،121 123،574،124،198 4،971،151 1.16 72،647 7،452،871،208 299،192 4.12
1393 3،214،974 107،634،032،433 4،071،788 1.27 243،612 29،034،821،660 1،100،081 4.52
1394 1،482،775 62،197،829،207 2،109،767 1.42 400،366 51،856،971،916 1،734،542 4.33
1395 893،883 37،544،972،987 1،192،948 1.33 955،568 132،289،974،974 4،214،689 4.41
1396 511،796 27،853،557،926 849،972 1.66 355،262 44،426،414،364 1،365،463 3.84
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 54,537,200 - 55,264,330 - 5,817,103 - 17,808,439 -
Cron Job Starts