کد تعرفه

09024090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

09024090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 28،321،895 274،715،545،665 29،835،409 1.05 20،291،620 414،500،338،436 45،070،356 2.22
1386 36،581،917 361،441،948،545 38،945،110 1.06 33،574،031 717،618،114،329 77،227،143 2.30
1387 10،809،949 77،845،097،797 8،337،017 0.77 34،325،531 795،525،384،195 83،374،229 2.43
1388 15،879،437 114،955،369،001 11،573،138 0.73 35،966،264 923،175،731،240 93،014،807 2.59
1389 10،093،089 75،427،717،329 7،303،921 0.72 38،690،607 1،199،301،669،079 116،098،494 3.00
1390 8،967،740 92،988،426،694 8،426،634 0.94 35،086،084 1،514،245،444،919 138،450،283 3.95
1391 15،946،283 299،356،026،586 17،667،429 1.11 45،487،810 3،662،369،522،013 218،168،498 4.80
1392 18،643،698 492،292،418،649 19،808،925 1.06 34،263،311 4،249،145،778،577 171،157،465 5.00
1393 24،893،765 695،811،099،099 26،235،045 1.05 26،424،901 3،480،465،438،943 132،398،316 5.01
1394 17،674،903 495،825،546،690 16،786،026 0.95 17،298،816 2،360،878،202،292 80،694،063 4.66
1395 7،761،036 315،948،762،185 9،994،499 1.29 19،296،327 2،864،740،928،444 91،856،212 4.76
1396 9،913،022 331،426،009،308 10،074،196 1.02 20،006،744 3،260،246،166،475 95،719،187 4.78
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 205,486,733 - 204,987,349 - 360,712,045 - 1,343,229,053 -
Cron Job Starts