کد تعرفه

090300

برگشت شرح تعرفه

ماته:

Maté.

کد تعرفه

090300

شرح تعرفه

ماته:

Maté.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 300 3،268،980 330 1.10 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 8،710 66،347،554 6،097 0.70 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 40،163 1،072،708،025 40،163 1.00 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 330 88،820،752 2،791 8.46
1396 0 0 0 - 760 214،431،772 6،486 8.53
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 61,130 - 52,628 - 1,390 - 12,268 -
Cron Job Starts