کد تعرفه

0102

برگشت شرح تعرفه

حیوانات زنده از نوع گاو.

Live bovine animals.

کد تعرفه

0102

شرح تعرفه

حیوانات زنده از نوع گاو.

Live bovine animals.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 58،740 818،237،940 88،960 1.51 2،348،116 17،898،248،974 1،947،338 0.83
1386 36،780 796،755،178 86،115 2.34 5،691،406 43،505،706،881 4،680،862 0.82
1387 58،220 1،549،147،086 157،194 2.70 5،679،322 43،893،644،997 4،613،476 0.81
1388 261،110 6،943،945،150 698،928 2.68 16،179،470 219،847،873،103 22،143،970 1.37
1389 472،780 21،979،832،609 2،140،887 4.53 3،249،001 77،337،179،511 7،494،605 2.31
1390 180،020 9،954،877،608 922،057 5.12 332،060 10،493،966،654 862،136 2.60
1391 206،765 13،692،975،380 1،013،213 4.90 65،647 12،642،735،344 918،622 13.99
1392 137،620 11،602،284،755 466،556 3.39 17،227،136 952،158،672،893 38،422،315 2.23
1393 6،338،064 483،724،001،734 18،039،231 2.85 12،608،900 696،223،936،212 26،582،792 2.11
1394 7،318،209 588،154،757،900 20،240،672 2.77 1،410،129 86،774،562،754 2،877،375 2.04
1395 4،229،409 438،405،264،545 13،677،122 3.23 24،530،592 1،452،425،407،972 46،569،689 1.90
1396 5،411،467 544،262،480،055 15،454،969 2.86 25،374،275 1،469،856،085،893 43،062،350 1.70
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 24,709,184 - 72,985,905 - 114,696,054 - 200,175,530 -
Cron Job Starts