کد تعرفه

090411

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ خردنشده و نساییده:

Neither crushed nor ground

کد تعرفه

090411

شرح تعرفه

ـ ـ خردنشده و نساییده:

Neither crushed nor ground

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 12،528 44،891،002 4،897 0.39 1،824،810 18،325،649،861 1،995،138 1.09
1386 90،251 981،388،984 106،122 1.18 2،349،017 22،625،909،041 2،434،440 1.04
1387 11،612 108،953،760 12،084 1.04 2،954،147 41،365،971،362 4،300،235 1.46
1388 268 5،253،624 526 1.96 2،969،078 50،308،328،339 5،072،701 1.71
1389 1،755 102،372،608 9،848 5.61 3،143،811 62،909،618،858 6،101،719 1.94
1390 14،870 147،680،874 12،307 0.83 2،475،598 58،615،320،226 5،466،242 2.21
1391 180،089 5،639،989،842 249،598 1.39 2،191،417 171،294،037،602 9،762،818 4.46
1392 10،072 507،050،242 20،413 2.03 1،994،070 324،184،173،230 13،007،192 6.52
1393 406،982 11،416،507،048 432،467 1.06 2،265،259 367،450،028،949 13،944،385 6.16
1394 16،798 264،041،968 8،774 0.52 2،263،277 447،841،159،518 15،251،454 6.74
1395 13،505 843،513،600 27،226 2.02 2،769،740 595،138،015،021 19،081،868 6.89
1396 14،780 460،395،744 13،370 0.90 4،331،607 814،921،887،041 24،534،093 5.66
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 773,510 - 897,631 - 31,531,831 - 120,952,285 -