کد تعرفه

01064900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر

other

کد تعرفه

01064900

شرح تعرفه

ـ ـ سایر

other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 22 17،627،298 710 32.27
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 440 31،135،500 1،100 2.50 117 60،783،710 2،028 17.34
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 50،409 3،588،621،260 103،580 2.05 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 50,849 - 104,680 - 139 - 2,738 -
Cron Job Starts