کد تعرفه

010690

برگشت شرح تعرفه

ـ سایر:

Other

کد تعرفه

010690

شرح تعرفه

ـ سایر:

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 995،352 13،570،411،864 1،473،855 1.48 0 0 0 -
1386 65،659 1،091،478،792 117،988 1.80 0 0 0 -
1387 447،303 7،582،941،750 778،032 1.74 1،415 1،448،357،083 142،382 100.62
1388 544،225 9،044،226،644 910،967 1.67 421 218،335،935 21،872 51.95
1389 322،363 4،879،759،831 472،516 1.47 833 1،349،302،823 130،227 156.33
1390 692،881 11،405،481،113 1،008،567 1.46 4،955 8،334،962،878 754،483 152.27
1391 3،650 139،923،600 5،700 1.56 4،007 7،100،394،930 567،230 141.56
1392 0 0 0 - 1،174 2،927،399،353 117،817 100.36
1393 5 79،653،000 3،000 600.00 2،041 7،242،709،246 272،780 133.65
1394 32،896 3،977،074،080 139،791 4.25 3،359 7،424،996،622 252،436 75.16
1395 10 381،024،000 12،000 1,200.00 5،731 5،907،731،298 189،491 33.06
1396 0 0 0 - 11،873 9،838،540،677 283،218 23.85
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 3,104,344 - 4,922,417 - 35,809 - 2,731,936 -
Cron Job Starts