WhatsApp
09033336624
کد تعرفه

09102010

برگشت شرح تعرفه

- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم

not worn saffron in 10 grams packaging and less than it

کد تعرفه

09102010

شرح تعرفه

- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم

not worn saffron in 10 grams packaging and less than it

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 9،262 50،869،039،026 5،534،364 597.53 0 0 0 -
1386 4،118 30،111،186،262 3،238،594 786.45 0 0 0 -
1387 4،316 71،587،647،198 7،599،582 1,760.79 0 0 0 -
1388 43،922 1،393،277،194،416 140،135،072 3,190.55 0 0 0 -
1389 30 1،295،638،848 127،323 4,230.00 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 5،065 271،472،465،804 8،537،192 1,685.64 0 0 0 -
1396 7،232 410،992،681،076 11،857،235 1,639.59 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 73,945 - 177,029,362 - 0 - 0 -
Cron Job Starts