WhatsApp
پیام در واتساپ
polyester-fiber_1966671679
polyester-fiber_1966671679 poly_ester_811782705 polyester-staple-fiber-and-resin_841920044 pages_from_polyester_page_1_626643750 pages_from_polyester_page_2_1626213588 pages_from_polyester_page_3_418930921 pages_from_polyester_page_4_504654468 pages_from_polyester_page_5 pages_from_polyester_page_6

مطالعات امکان سنجی واحد تولید الیاف پلی استر

فروشنده: آرمانین
بدون امتیاز
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
199
1397/09
213241
2451000
17111222
1711612315
24301110
2430412313
معرفی محصول

الیاف پلی‌استر دسته ای از الیاف مصنوعی می‌باشند که از PET تولید می‌شوند. با توجه به ساختار مولکولی و نحوه قرارگیری و تعداد پلیمر‌های مورد استفاده در تولید می‌توان آن­ها را به دسته‌های مختلف تقسیم بندی کرد.

الیاف پلی‌استر تک ­جزئی دسته ای از الیاف مصنوعی هستند که از یک نوع پلیمر تشکیل شده اند. در این پروژه الیاف پلی‌استر تک­ جزئی از پت تهیه می‌شوند.

مشخصات طرح
الیاف پلی­استر بیشترین حجم تولید الیاف مصنوعی را تا سال 2020 به خود اختصاص خواهد داد که علت این امر خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف پلی‌استر همچون استحکام بالا، ثبات ابعادی مناسب، مقاومت سایشی، مقاومت در برابر نور خورشید و مواد مورد استفاده در خشکشویی از جمله سفید کننده‌ها هستند که به منسوج تهیه شده از این الیاف دوام بیشتری می‌بخشد
فهرست مطالب
خلاصـه پـروژه 1
1- مطالعه بازار 7
1.1- مقدمه 7
1.1.1 - تاريخچه محصول 8
1.2- هدف از اجراي طرح 9
1.3- محل اجراي طرح 9
1.4- ويژگيها و مزاياي طرح 9
1.5- معرفي محصول 9
1.5.1 - معرفي کد ISIC محصول 9
1.5.2 - جزییات مسیر آیسیک 10
1.5.3 - تعرفه گمرکی و شرایط ورود 10
1.5.4 - مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول 11
1.5.5 - استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 16
1.5.6 - معرفي کاربردهاي محصول 16
1.6- مکانيابي پروژه 18
1.6.1 - تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 18
1.6.2 - تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف 18
1.7- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) 20
1.8- قيمت فروش محصولات طرح 20
1.9- برنامه فروش و بازار هدف 20
1.10- عرضه 21
1.10.1 - امکانات عرضه داخلی (واحدهای فعال) 21
1.10.2 - امکانات عرضه خارجی (واردات) 22
1.11- پيش بيني امکانات عرضه 22
1.11.1 - پيش بيني امکانات عرضه داخلي 22
1.11.2 - پيش بيني عرضه خارجی (واردات) 25
1.12- تقاضا 26
1.12.1 - تقاضاي خارجي (صادرات) 26
1.12.2 - تقاضاي داخلي 26
1.13- پيش بيني تقاضا 27
1.13.1 - پيش بيني تقاضاي داخلي 27
1.14- تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا 29
1.15- بررسي بازار جهاني 29
1.16- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 30
2- بررسی فنی طرح 32
2.1- هدف کلی طرح 32
2.2- ظرفیت طرح 32
2.2.1 - ظرفیت اسمی 32
2.2.2 - ظرفيت عملی 32
2.3- معرفی محصولات 32
2.4- مواد اولیه و بستهبندی 33
2.5- فرآیند تولید 33
2.5.1 - روش تولید 33
2.6- کنترل کیفیت 34
2.6.1 - هدف از کنترلکیفیت 34
2.6.2 - موظفین کنترل کیفیت: 34
2.6.3 - هزینه‌های کنترل کیفیت 35
2.6.4 - کنترل کیفیت در این واحد صنعتی 36
2.6.5 - محیط زیست 36
2.7- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 37
2.8- زمین 39
2.9- محوطهسازی 39
2.10- ساختمان 40
2.11- ماشینآلات و تجهیزات 40
2.12- تأسیسات 44
2.12.1 - تاسیسات برق 45
2.12.2 - تاسیسات آب 47
2.12.3 - تاسیسات سوخت 47
2.12.4 - گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 47
2.12.5 - ارتباطات 48
2.12.6 - اطفاءحریق 49
2.13- هزینه تاسیسات 49
2.14- وسایل نقلیه 49
2.15- تجهیزات کارگاهی 50
2.16- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 50
2.17- هزینه‌های متفرقه و پیشبینی نشده 51
2.18- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 51
2.19- سرمایه در گردش 52
2.20- زمانبندی اجرای طرح 53
2.21- هزينه‌هاي توليد 54
2.21.1 - مواداوليه، کمکی و بستهبندی 55
2.21.2 - حقوق و دستمزد 55
2.21.3 - هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 57
2.21.4 - ارتباطات 59
2.21.5 - بيمه 60
2.21.6 - تعمير و نگهداري 60
2.21.7 - هزينه استهلاک 61
2.21.8 - هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 62
2.21.9 - هزينه‌هاي متفرقه و پيشبيني نشده 62
2.21.10 - جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 62
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 65
3.1- پيش‌بينيهاي مالي طرح 65
3.1.1 - فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرح‌هاي با تسهيلات ريالي 65
3.2- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 66
3.2.1 - هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 66
3.3- نسبت‌هاي وام دهي 67
3.4- مشارکت مدني 73
3.5- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 74
3.6- شاخص‌هاي مالي طرح 74
3.6.1 - ارزش فعلي خالص 74
3.6.2 - نرخ بازگشت داخلي (IRR) 74
3.6.3 - دوره بازگشت سرمايه (pbp) 76
3.6.4 - نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 76
3.6.5 - تحليل نقطه سربهسر 76
3.6.6 - ارزش افزوده طرح 77
3.6.7 - بهره‌وري طرح 78
3.7- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 79
3.8- ارائه نتايج 80

فهرست جداول
جدول 1- کد آیسیک محصول طرح 10
جدول 2- استاندارد‌های جهانی الیاف pet 16
جدول 3 - استاندارد‌های ملی ایران الیاف PET 16
جدول 5- قیمت مواد اولیه، کمکی و مصرفی 20
جدول 6- برآورد قیمت فروش 20
جدول 7 - برنامه فروش در 5 سال نخست 21
جدول 8- واحد‌های فعال تا سال 1396 21
جدول 9- عرضه داخلی طی سال‌های 1392 تا 396 22
جدول 10- عرضه خارجی (واردات محصول) 1392-1396 22
جدول 11- جدول کلی واحد‌های در دست ساخت(تن) 23
جدول 12- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 26 تا 50 درصد 23
جدول 13- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 51 تا 75 درصد 23
جدول 14- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 76 تا 99 درصد 23
جدول 15- جدول درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های ‌آینده 24
جدول 16- ظرفیت واحدهای طرح در سالهای ‌آینده(تن) 24
جدول 17- پيش بيني امکانات عرضه داخلی (تن) 24
جدول 18- روند رشد واردات 25
جدول 19- پیش بینی عرضه خلرجی(واردات) 25
جدول 20- ظرفیت صادرات (تن) طی سال‌های 1392-1396 26
جدول 21- تقاضا طی سال‌های 92-96 27
جدول 22-روند رشد تقاضا 28
جدول 23- پيش بيني تقاضاي داخلي طي سالهاي 1397- 1401 28
جدول 24- روند رشد صادرات 28
جدول 25- پیش بینی تقاضای خارجی طی سال‌های 1397-1401 29
جدول 26- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های 1397-1401 29
جدول 27- موازنه امکانات عرضه و تقاضا 29
جدول 28- ظرفیت محصول تولیدی 32
جدول 29- مواد اولیه و بسته بندی 33
جدول 30- هزینه‌های سرمایهگذاری ثابت طرح 38
جدول 31- هزینه‌های زمین 39
جدول 32 - اقلام محوطهسازی 39
جدول 33- اقلام ساختمان 40
جدول 34 -ماشینآلات و تجهیزات 43
جدول 35-جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 46
جدول 36- هزینه‌های تاسیسات برق 46
جدول 37- هزینه‌های تاسیسات آب 47
جدول 38- هزینه‌های تاسیسات سوخت 47
جدول 39-هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش 48
جدول 40-هزینه‌های تاسیسات ارتباطات 48
جدول 41 - هزینه‌های تجهیزات اطفاءحریق 49
جدول 42- هزینه‌های تاسیسات 49
جدول 43- هزینه‌های وسایل نقلیه 49
جدول 44= هزینه‌های تجهیزات کارگاهی 50
جدول 45- هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 50
جدول 46- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 52
جدول 47- سرمایه در گردش 52
جدول 48- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 54
جدول 49- هزینه‌های تولید 54
جدول 50- هزینه‌های مواداولیه، کمکی و بستهبندی 55
جدول 51- حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 55
جدول 52- حقوق و دستمزد بخش تولید 56
جدول 53- جمع حقوق و دستمزد 56
جدول 54- برآورد مصرف برق واحد 57
جدول 55- برآورد مصرف آب واحد روزانه 58
جدول 56- گاز مصرفی 59
جدول 57-هزینه‌های ارتباطات 59
جدول 58- هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات 60
جدول 59- هزینه‌های بیمه 60
جدول 60- تعمير و نگهداری 60
جدول 61- هزينه استهلاک سالانه 61
جدول 62- هزينه‌های ثابت و متغير طرح 62
جدول 63- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 66
جدول 64- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 67
جدول 65- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های فعالیت (ميليون ريال) 68
جدول 66- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 68
جدول 67 -نسبت‌های نقدینگی 70
جدول 68 - اهرمهاي مالي طرح 71
جدول 69- گردش کالاو دارايي‌ها 72
جدول 70 -نسبت‌هاي سودآوري 72
جدول 71مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 73
جدول 72- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 74
جدول 73- حساسیت IRR 75
جدول 74-تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 76
جدول 75 -نقطه سربه‌سر طرح 77
جدول 76- برآورد ارزش افزوده طرح (ميليون ريال) 78
جدول 77- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 80
جدول 78- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 80
جدول 79- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 80
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
polyester-fiber_1966671679
polyester-fiber_1966671679poly_ester_811782705polyester-staple-fiber-and-resin_841920044pages_from_polyester_page_1_626643750pages_from_polyester_page_2_1626213588pages_from_polyester_page_3_418930921pages_from_polyester_page_4_504654468pages_from_polyester_page_5pages_from_polyester_page_6
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید