WhatsApp
09033336624
rez1
rez1 rez3 rez2

امکان‌سنجی احداث واحد تولید رزین پلی استر غیر اشباع

فروشنده: آرمانین
4.66668 5 21 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
302
1391
-
-
بطور کلی رزین های پلی استر غیر اشباع از واکنش یک اسید دی کربوکلسیک غیراشباع با یک اسید اشباع در حضور یک الکل چند عاملی و اتصال عرضی شبکه پلیمری حاصل با استایرن تولید می شود. زنجیره اصلی پلیمری این رزین دارای اتصالات استری می باشد که از واکنش تراکمی یک ترکیب الکلی چند عاملی و یک اسید چند عاملی مانند گلیکول و اسید فومالیک تهیه می شود. استفاده از یک اسید غیر اشباع پیوند های دو گانه ای را در فواصل منظمی در زنجیره بوجود می آورد. این پیوندهای دو گانه مکان های شبکه ای شدن منومری مثل استایرن هستند و می توانند موجب سخت شدن رزین و پخت آن شوند. بنابراین با طراحی فرمول و کنترل اسیدهای اشباع و غیر اشباع ، کاتالیست ها ، دما و زمان واکنش، مجموعه کاملی از رزین ها را می توان تولید نمود که برای کاربردهای مختلف مناسب باشند. در سال های اخیر رویکرد تولید کنندگان قطعات کامپوزیتی پلی استر در جهان به سمت مصرف رزین های پلی استر غیراشباع می باشد که در مقایسه با رزین های ارتو خواص بهتری از خود به نمایش می گذارد.
هدف از اجرای طرح تولید انواع رزین پلی استر غیر اشباع به ظرفیت ۵۴۰۰ تن در سال می باشد.
فهرست مطالب 
۱ سابقه متقاضی: ۲
۱,۱ سوابق ثبتی شرکت ۲
۱.۲ سرمایه و سهامداران ۲
۱.۳ مدیریت ۳
۱.۴ بررسی توانمندیهای متقاضی ۳
۱.۱.۱ توانمنديهاي مديريتي متقاضی ۳
۱.۵ مجوزهای قانونی ۳
۲ مطالعه بازار ۵
۲.۱ ‌‌مقدمه ۵
۲.۲ تاريخچه محصول ۶
۲.۳ هدف از اجرای طرح ۷
۱.۱.۲ محل اجرای طرح ۷
۱.۱.۳ ويژگيها و مزايای طرح ۷
۲.۴ معرفی محصول ۷
۱.۱.۴ معرفی کد ISIC محصول ۷
۱.۱.۵ مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول ۸
۱.۱.۶ استانداردهای بينالمللی (جهانی) و ملی ۱۳
۱.۱.۷ معرفی کاربردهای محصول ۱۴
۲.۵ معرفی پروژه ۲۰
۱.۱.۸ تحليل ضرورت اجرای پروژه ۲۰
۱.۱.۹ تحليل ملاحظات اجرائی پروژه ۲۳
۱.۱.۱۰ مکانيابی پروژه ۲۴
۲.۶ سایر عوامل تأثیرگذار در مکان یابی این پروژه ۲۴
۱.۱.۱۱ شرح فرآیند و تکنولوژی موجود ۲۵
۲.۷ قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) ۲۵
۲.۸ قيمت فروش محصولات طرح ۲۶
۲.۹ تحليل جايگاه صنعت مورد بررسی در سياستهای کلان اقتصادی کشور ۲۶
۲.۱۰ عرضه ۲۶
۱.۱.۱۲ معرفی شرکت های تولید کننده رزین غیر اشباع در ایران ۲۶
۱.۱.۱۳ امکانات عرضه داخلی ۲۸
۱.۱.۱۴ امکانات عرضه خارجی(واردات) ۳۵
۲.۱۱ پيش بينی امکانات عرضه ۴۹
۱.۱.۱۵ پيشبينی امکانات عرضه داخلی ۴۹
۱.۱.۱۶ پیشبینی واردات ۵۲
۲.۱۲ تقاضا ۵۲
۱.۱.۱۷ تقاضای خارجی (صادرات) ۵۳
۱.۱.۱۸ تقاضای داخلی ۶۲
۲.۱۳ پیشبینی تقاضا ۶۴
۱.۱.۱۹ پیش بینی تقاضای داخل ۶۴
۱.۱.۲۰ صنایع دریایی (کشتی سازی): ۶۴
۱.۱.۲۱ صنایع حمل و نقل(تفریحی، ورزشی): ۶۷
۱.۱.۲۲ انواع قطعات فایبر گلاس: ۷۲
۱.۱.۲۳ واحدهای در دست اجرا صنایع دریایی: ۸۰
۱.۱.۲۴ واحدهای در دست اجرا صنایع حمل و نقل: ۸۳
۱.۱.۲۵ فهرست طرح های در دست اجراء انواع قطعات فایبر گلاس: ۸۵
۱.۱.۲۶ پیش بینی صادرات ۹۴
۲.۱۴ تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا ۹۵
۲.۱۵ نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۹۶
۳ بررسی فنی طرح ۹۹
۳.۱ هدف کلی طرح : ۹۹
۳.۲ ظرفیت طرح: ۱۰۰
۳.۳ مبنای محاسباتی ظرفیت محصولات طرح: ۱۰۸
۳.۴ معرفی محصولات: ۱۰۸
۳.۵ مواد اولیه، کمکی و بستهبندی: ۱۱۱
۳.۶ کنترل کیفیت: ۱۱۸
۳.۷ هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۱۲۳
۳.۸ زمین: ۱۲۴
۳.۹ محوطهسازی ۱۲۵
۳.۱۰ ماشینآلات و تجهیزات: ۱۳۸
۳.۱۱ تأسیسات: ۱۴۷
۱.۱.۲۷ تاسیسات برق ۱۴۷
۱.۱.۲۸ تاسیسات آب : ۱۵۱
۱.۱.۲۹ تاسیسات سوخت: ۱۵۳
۱.۱.۳۰ گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۱۵۵
۱.۱.۳۱ ارتباطات ۱۵۵
۱.۱.۳۲ اطفاءحریق ۱۵۶
۱.۱.۳۳ تاسیسات مکانیکی: ۱۵۸
۳.۱۲ هزینه تاسیسات ۱۶۱
۳.۱۳ لوازم و تجهیزات کارگاهی: ۱۶۱
۳.۱۴ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: ۱۷۰
۳.۱۵ هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۱۷۱
۳.۱۶ هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۱۷۱
۳.۱۷ سرمایه در گردش: ۱۷۳
۳.۱۸ زمانبندی اجرای طرح : ۱۷۴
۳.۱۹ هزينههاي توليد ۱۷۸
۱.۱.۳۴ مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۱۷۹
۱.۱.۳۵ حقوق و دستمزد ۱۸۰
۱.۱.۳۶ هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۱۸۱
۱.۱.۳۷ ارتباطات : ۱۸۴
۱.۱.۳۸ بيمه ۱۸۵
۱.۱.۳۹ تعمير و نگهداري ۱۸۵
۱.۱.۴۰ هزينه استهلاک ۱۸۶
۱.۱.۴۱ هزينههاي بازاریابی و تبلیغات ۱۸۷
۱.۱.۴۲ هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۱۸۷
۳.۲۰ جدول هزينههاي ثابت و متغير ۱۸۷
۴ بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۱۹۰
۴.۱ پيشبينيهاي مالي طرح: ۱۹۰
۱.۱.۴۳ فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ریالی: ۱۹۰
۴.۲ جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۱۹۱
۱.۱.۴۴ هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۱۹۱
۴.۳ جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: ۱۹۱
۴.۴ سرمايه در گردش ۱۹۳
۴.۵ نسبتهاي وام دهي ۱۹۳
۴.۶ نتيجه و پيشنهاد ۲۰۰
۱.۱.۴۵ فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ریالی ۲۰۰
۱.۱.۴۶ مشارکت مدني ۲۰۱
۴.۷ راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۲۰۲
۴.۸ شاخصهاي مالي طرح ۲۰۲
۱.۱.۴۷ ارزش فعلي خالص ۲۰۲
۱.۱.۴۸ نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۲۰۳
۱.۱.۴۹ دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۲۰۴
۱.۱.۵۰ نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۲۰۴
۱.۱.۵۱ تحليل نقطه سربهسر ۲۰۴
۱.۱.۵۲ ارزش افزوده طرح ۲۰۶
۱.۱.۵۳ بهره‌وري طرح ۲۰۷
۴.۹ نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۲۰۸
۴.۱۰ ارائه نتايج ۲۰۹

فهرست جداول
جدول ‏۱.۲ ۱ سهامداران شرکت ۲
جدول ‏۱.۳ ۱مشخصات اعضاي هيأت مديره، مديرعامل ۳
جدول ‏۱.۹ ۱استانداردهای جهانی محصول ۱۳
جدول ‏۲.۷ ۱مواد اولیه، کمکی و بسته بندی ۲۵
جدول ‏۲.۸ ۱قیمت فروش محصولات ۲۶
جدول ‏۱.۱۴ ۱عرضه داخلی رزین پلی استر طی سالهای۵ ماهه اول ۹۱- ۸۷ ۲۹
جدول ‏۲.۱۰ ۲واحد های فعال سال ۸۷رزین پلی استر کد ایسیک ۲۴۱۳۱۲۴۲ (تن) ۲۹
جدول ‏۲.۱۰ ۳واحد های فعال سال ۸۸ رزین پلی استر کد ایسیک ۲۴۱۳۱۲۴۲ (تن) ۳۰
جدول ‏۲.۱۰ ۴واحد های فعال سال ۸۹ رزین پلی استر کد ایسیک ۲۴۱۳۱۲۴۲ (تن) ۳۱
جدول ‏۲.۱۰ ۵واحد های فعال سال ۹۰ رزین پلی استر کد ایسیک ۲۴۱۳۱۲۴۲ (تن) ۳۱
جدول ‏۲.۱۰ ۶واحد های فعال سال آخر مرداد ماه ۹۱ رزین پلی استر کد ایسیک ۲۴۱۳۱۲۴۲ (تن) ۳۲
جدول ‏۲.۱۰ ۷جدول کلی واحد های در دست ساخت رزین پلی استر کد ایسیک ۲۴۱۳۱۲۴۲ (تن) ۳۳
جدول ‏۲.۱۰ ۸واحد های با پیشرفت فیزیکی ۱ تا ۲۰ درصد رزین پلي استر۲۴۱۳۱۲۴۲(تن) ۳۳
جدول ‏۲.۱۰ ۹واحد های با پیشرفت فیزیکی ۲۱ تا ۴۰ درصد رزین پلي استر۲۴۱۳۱۲۴۲(تن) ۳۴
جدول ‏۲.۱۰ ۱۰واحد های با پیشرفت فیزیکی ۶۱ تا ۸۰ درصد رزین پلي استر۲۴۱۳۱۲۴۲(تن) ۳۴
جدول ‏۲.۱۰ ۱۱ ظرفیت واحد هایی که مجوز گرفته اند بدون ثبت پیشرفت فیزیکی رزين پلي استر کد ایسیک ۲۴۱۳۱۲۴ (تن) ۳۴
جدول ‏۲.۱۰ ۱۲واردات رزین پلی استر طی سالهای ۵ ماهه اول ۹۱-۸۷ ۳۵
جدول ‏۲.۱۰ ۱۳ظرفیت واردات سال ۸۷ رزین پلی استر(تن) ۳۷
جدول ‏۲.۱۰ ۱۴ ظرفیت واردات سال ۸۸ رزین پلی استر (تن) ۴۰
جدول ‏۲.۱۰ ۱۵ ظرفیت واردات سال ۸۹ رزین پلی استر (تن) ۴۲
جدول ‏۲.۱۰ ۱۶ظرفیت واردات سال ۹۰ رزین پلی استر(تن) ۴۷
جدول ‏۲.۱۰ ۱۷ظرفیت واردات سال ۹۱ رزین پلی استر (تن) ۴۹
جدول ‏۲.۱۱ ۱ظرفیت واحدهای طرح و سال بهره برداری از آنها(تن) ۵۰
جدول ‏۲.۱۱ ۲پیش بینی عرضه داخلی رزین پلی استر طی سال‌های۹۵-۹۱ (تن) ۵۰
جدول ‏۱.۱۵ ۳پیش بینی واردات رزین پلی استر طی سال‌های ۹۵-۹۱ ۵۲
جدول ‏۲.۱۲ ۱ظرفیت صادرات رزین پلی استر بین سالهای ۸۷ تا ۵ماهه اول ۹۱ (تن) ۵۳
جدول ‏۲.۱۲ ۲ظرفیت صادرات سال ۸۷ رزین پلی استر (تن) ۵۴
جدول ‏۲.۱۲ ۳ظرفیت صادرات سال ۸۸ رزین پلی استر (تن) ۵۶
جدول ‏۲.۱۲ ۴ظرفیت صادرات سال ۸۹ رزین پلی استر (تن) ۵۸
جدول ‏۲.۱۲ ۵ظرفیت صادرات سال ۹۰ رزین پلی استر (تن) ۵۹
جدول ‏۲.۱۲ ۶ظرفیت صادرات سال ۹۱ رزین پلی استر (تن) ۶۲
جدول ‏۲.۱۲ ۷تقاضای داخلی رزین پلی استر(تن) ۶۳
جدول ‏۲.۱۳ ۲ فهرست تولید کنندگان فعال (کشتی و سازه های دریایی-مسافربری-جنگی – بادی - ....)در کشور ۶۵
جدول ‏۲.۱۳ ۲ فهرست تولید کنندگان فعال (کشتی و سازه های دریایی-مسافربری-جنگی – بادی - ....)در کشور ۶۷
جدول ‏۲.۱۳ ۲ فهرست تولید کنندگان فعال (انواع قطعات فایبر گلاس- انواع لوله - ورق- مخازن آب...) در کشور ۷۲
جدول ‏۲.۱۳ ۲ فهرست تولید کنندگان در دست اجراء (کشتی سازی،شناورهای دریایی،مسافربری،جنگی ،...)در کشور ۸۰
جدول ‏۲.۱۳ ۲ فهرست تولید کنندگان در دست اجراء (قایق های تفریحی ، ورزشی ،قایق فایبر گلاس،...)در کشور ۸۳
جدول ‏۲.۱۳ ۲ ليست طرحهاي در دست اجراء (انواع قطعات فايبر گلاس – لوله ها – ورق – مخازن و ....) ۸۶
جدول ‏۲.۱۳ ۸ ظرفیت صنایع مصرف کننده رزین های پلی استر غیر اشباع واحدهای فعال ۹۳
جدول ‏۲.۱۳ ۲ ظرفیت صنایع مصرف کننده رزین های پلی استر غیر اشباع واحدهای در دست ساخت ۹۴
جدول ‏۲.۱۳ ۱۰پیش بینی صادرات رزین پلی استر غیر اشباع طی سال‌های ۹۵-۹۱ ۹۴
جدول ‏۱.۱۸ ۱ ظرفیت کل امکانات عرضه (تن) ۹۵
جدول ‏۲.۱۴ ۲ظرفیت تقاضای کل (تن) ۹۵
جدول ‏۲.۱۴ ۳تحلیل موازنه عرضه و تقاضای رزین پلی استر غیر اشباع(تن) ۹۶
جدول ‏۳.۲ ۱ ظرفیت اسمی و عملی محصولات تولیدی طرح ۱۰۵
جدول ‏۳.۲ ۲مواد اوليه كمكي و بسته بندي ۱۰۶
جدول ‏۳.۵ ۱مواد اولیه،کمکی و بسته بندی ۱۱۱
جدول ‏۳.۷ ۱هزینههای سرمایهگذاری طرح ۱۲۳
جدول ‏۳.۸ ۱هزینههای زمین ۱۲۵
جدول ‏۳.۹ ۱اقلام محوطهسازی مورد نیاز ۱۲۵
جدول ‏۳.۱۰ ۱هزینههای ساختمانی ۱۲۹
جدول ‏۳.۱۱ ۱ماشین آلات و تجهیزات پیشنهادی شرکت پایا صنعت خرمدره ۱۳۸
جدول ‏۳.۱۱ ۲ماشین آلات و تجهیزات پیشنهادی دیسال ۱۴۰
جدول ‏۳.۱۱ ۶ماشینآلات و تجهیزات تولید انواع رزین پلی استر غیر اشباع و هزینه های مربوطه ۱۴۲
جدول ‏۳.۱۲ ۱برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی ۱۴۸
جدول ‏۲.۱۲ ۲هزینههای تاسیسات برق ۱۵۰
جدول ‏۳.۱۲ ۳هزینههای تاسیسات آب ۱۵۲
جدول ‏۲.۱۲ ۴هزینههای تاسیسات سوخت ۱۵۴
جدول ‏۲.۱۲ ۵هزینههای تاسیسات سرمایش و گرمایش ۱۵۵
جدول ‏۲.۱۲ ۶هزینههای تاسیسات ارتباطات ۱۵۶
جدول ‏۲.۱۲ ۷هزینههای تجهیزات اطفاءحریق ۱۵۷
جدول ‏۲.۱۲ ۸هزینههای تاسیسات مکانیکی ۱۵۹
جدول ‏۲.۱۲ ۹هزینههای تاسیسات مکانیکی-مخازن ۱۶۰
جدول ‏۳.۱۳ ۱هزینههای تاسیسات ۱۶۱
جدول ‏۲.۱۴ ۱هزینههای تجهیزات کارگاهی ۱۶۲
جدول ‏۲.۱۴ ۲هزینه های تجهیزات آزمایشگاهی ۱۶۶
جدول ‏۲.۱۵ ۱هزینههای تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۱۷۰
جدول ‏۳.۱۷ ۱هزینههای قبل از بهرهبرداری ۱۷۲
جدول ‏۳.۱۸ ۱سرمایه در گردش ۱۷۳
جدول ‏۲.۱۸ ۱پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح ۱۷۵
جدول ‏۲.۱۹ ۱هزینههای تولید ۱۷۹
جدول ‏۲.۱۹ ۲هزینههای مواداولیه، کمکی و بستهبندی ۱۷۹
جدول ‏۲.۱۹ ۳حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی ۱۸۰
جدول ‏۲.۱۹ ۴حقوق و دستمزد بخش تولید ۱۸۰
جدول ‏۲.۱۹ ۵جمع حقوق و دستمزد ۱۸۱
جدول ‏۲.۱۹ ۶برآورد مصرف برق واحد ۱۸۱
جدول ‏۲.۱۹ ۷هزینههای ارتباطات ۱۸۴
جدول ‏۲.۱۹ ۸هزینههای آب، برق، گاز و ارتباطات ۱۸۵
جدول ‏۲.۱۹ ۹هزینههای بیمه ۱۸۵
جدول ‏۲.۲۰ ۱هزينه های ثابت و متغير طرح ۱۸۸
جدول ‏۴.۲ ۱هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۱۹۱
جدول ‏۴.۳ ۱تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت(م.ر) ۱۹۱
جدول ‏۴.۳ ۲تراز آزمايشي منتهي به تاريخ ۳۱/۰۵/۹۱ (ميليون ريال) ۱۹۲
جدول ‏۴.۴ ۱سرمايه در گردش ۱۹۳
جدول ‏۴.۵ ۱مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی ۱۹۴
جدول ‏۴.۵ ۲مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) ۱۹۴
جدول ‏۴.۵ ۳مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) ۱۹۴
جدول ‏۴.۵ ۴اهرمهاي مالي طرح ۱۹۷
جدول ‏۴.۵ ۵گردش کالاو دارايي ها ۱۹۸
جدول ‏۴.۵ ۶نسبتهاي سودآوري ۲۰۰
جدول ‏۴.۶ ۱مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۲۰۱
جدول ‏۴.۶ ۲اطلاعات و شرايط زمان انعقاد قرارداد ۲۰۱
جدول ‏۴.۷ ۱مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۲۰۲
جدول ‏۴.۸ ۱تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد ۲۰۴
جدول ‏۴.۸ ۲نقطه سربه‌سر طرح ۲۰۶
جدول ‏۴.۸ ۳برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۲۰۶
جدول ‏۴.۹ ۱برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۲۰۸
جدول ‏۴.۹ ۲شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۲۰۸
جدول ‏۴.۱۰ ۱شاخصهاي اقتصادي مالي طرح ۲۰۹
جدول ‏۴.۱۰ ۲ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۲۰۹
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

rez1
rez1rez3rez2
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts