سایر فایلهای مرتبط

طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی ایران بر اساس ISIC-rev 4
 120 دانلودها
 5.09 MB
 1398/03/09
نمونه قرارداد انجام مطالعات و تهيه گزارش امكان‌سنجي (شماره دو)
 55 دانلودها
 26.64 KB
 1398/02/22
نمونه قرارداد انجام مطالعات و تهيه گزارش امكان‌سنجي (شماره یک)
 37 دانلودها
 41.97 KB
 1398/02/22
دستورالعمل بانک صنعت و معدن در تدوین گزارش امکان سنجی
 49 دانلودها
 1.03 MB
 1398/02/22
Cron Job Starts