WhatsApp
09033336624

قوانین، ضوابط و بخشنامه‌ها

ضوابط ساخت وساز واحدهای صنعتی در شهرک ها /نواحی صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی
 58 دانلودها
 729.54 KB
 1398/03/18
ضوابط معیار های اسقرار واحد های صنعتی و تولیدی
 28 دانلودها
 1.4 MB
 1398/03/18
دستورالعمل حق بهره برداري سال 1398
 52 دانلودها
 1.77 MB
 1398/03/18
Cron Job Starts