WhatsApp
پیام در واتساپ
1-1
1-1 material-and-methods pages_from_furfural_page_1 pages_from_furfural_page_2 pages_from_furfural_page_3 pages_from_furfural_page_4 pages_from_furfural_page_5

مطالعات امکان سنجی واحد تولید فورفورال

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
204
1398/01
263876
2807195
2411512616
24113543
معرفی محصول
فورفورال (Furfural) یک ترکیب شیمیایی است که در ساختار خود دارای یک حلقه با 4 اتم کربن و یک اتم کسیژن است. در فرم خالص فورفورال مایعی بی رنگ و روغنی است که دارای بوی بادام می باشد و در تماس با هوا به سرعت زرد می شود. فورفورال نخستین بار توسط دانشمند آلمانی جان ولفانگ دوبرینر (Johann Wolfgang D'bereiner) بدست آمد.
مشخصات طرح

سالانه حجم عظیمی از ضایعات کشاورزي (باگاس، برنج، چوب ذرت و...) ایجاد می­ گردد. جمع آوري و دفع این ضایعات نه تنها مستلزم صرف هزینه فراوان و ایجاد آلودگی­هاي زیست محیطی می ­باشد؛ بلکه اتلاف سرمایه­ اي است که قابلیت­ هاي متعددي براي بکارگیري در صنایع مختلف دارد.

فهرست مطالب
1- مطالعه بازار 7
1-1- مقدمه 7
1-1-1 - تاريخچه محصول 7
1-2- هدف از اجراي طرح 8
1-3- محل اجراي طرح 8
1-4- ويژگيها و مزاياي طرح 8
1-5- معرفي محصول 10
1-5-1 - معرفي کد ISIC محصول 10
1-5-2 - جزییات مسیر آیسیک 10
1-5-3 - تعرفه گمرکی و شرایط ورود 10
1-5-4 - مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول 11
1-5-5 - استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 15
1-5-6 - معرفی محصول با کیفیت‌ها و گریدهای مختلف 17
1-5-7 - معرفي کاربردهاي محصول 17
1-6- مکانيابي پروژه 22
1-6-1 - تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 22
1-6-2 - تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف 22
1-6-3 - تحلیلهای مرتبط به دسترسی طرح به منابع نیروی انسانی 23
1-6-4 - سایر عوامل تاثیرگذار برمکان یابی پروژه 23
1-7- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) 24
1-8- قيمت فروش محصولات طرح 24
1-9- برنامه فروش و بازار هدف 25
1-10- عرضه 25
1-10-1 - امکانات عرضه داخلی (واحدهای فعال) 25
1-10-2 - امکانات عرضه خارجی (واردات) 26
1-11- پيش بيني امکانات عرضه 26
1-11-1 - پيش بيني امکانات عرضه داخلي 26
1-11-2 - پيش بيني عرضه خارجی (واردات) 28
1-12- تقاضا 28
1-12-1 - تقاضاي خارجي (صادرات) 28
1-12-2 - تقاضاي داخلي 29
1-13- تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا 29
1-14- بررسي بازار جهان 30
1-15- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 32
2- بررسی فنی طرح 34
2-1- هدف کلی طرح 34
2-2- ظرفیت طرح 34
2-2-1 - ظرفیت اسمی 34
2-2-2 - ظرفيت عملی 34
2-3- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 34
2-4- تعداد نوبت کار 36
2-5- محصول تولیدی 36
2-6- مواد اولیه و بستهبندی 36
2-7- فرآیند تولید 39
2-7-1 - روش تولید 39
2-8- کنترل کیفیت 41
2-8-1 - تعریف کنترل کیفیت: 41
2-8-2 - فاکتورهای موثر در کنترل کیفیت: 42
2-8-3 - هزینه‌های کنترل کیفیت 43
2-8-4 - کنترل کیفیت در این واحد صنعتی 43
2-9- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 43
2-10- زمین 46
2-11- محوطهسازی 46
2-12- ساختمان 47
2-13- ماشینآلات و تجهیزات 55
2-14- تأسیسات 56
2-14-1 - تاسیسات برق 56
2-14-2 - تاسیسات آب 58
2-14-3 - تاسیسات سوخت 59
2-14-4 - گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 59
2-14-5 - ارتباطات 60
2-14-6 - اطفاءحریق 60
2-15- هزینه تاسیسات 61
2-16- وسایل نقلیه 61
2-17- تجهیزات کارگاهی 61
2-18- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 62
2-19- هزینه‌های متفرقه و پیشبینی نشده 63
2-20- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 63
2-21- سرمایه در گردش 64
2-22- زمانبندی اجرای طرح 65
2-23- هزينه‌هاي توليد 66
2-23-1 - مواداوليه، کمکی و بستهبندی 67
2-23-2 - حقوق و دستمزد 67
2-23-3 - هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 69
2-23-4 - ارتباطات 71
2-23-5 - بيمه 72
2-23-6 - تعمير و نگهداري 72
2-23-7 - هزينه استهلاک 73
2-23-8 - هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 74
2-23-9 - هزينه‌هاي متفرقه و پيشبيني نشده 74
2-24- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 74
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 77
3-1- پيش‌بينيهاي مالي طرح 77
3-1-1 - فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرح‌هاي با تسهيلات ريالي 77
3-2- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 78
3-2-1 - هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 78
3-3- نسبت‌هاي وام دهي 78
3-4- مشارکت مدني 85
3-5- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 85
3-6- شاخص‌هاي مالي طرح 86
3-6-1 - ارزش فعلي خالص 86
3-6-2 - نرخ بازگشت داخلي (IRR) 86
3-6-3 - دوره بازگشت سرمايه (pbp) 87
3-6-4 - نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 88
3-6-5 - تحليل نقطه سربهسر 88
3-6-6 - ارزش افزوده طرح 89
3-6-7 - بهره‌وري طرح 90
3-7- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 91
3-8- ارائه نتايج 92

فهرست جداول
جدول 1کد آیسیک محصول طرح 10
جدول 2 ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی فورفورال 13
جدول 3 مواد اولیه 24
جدول 4 برنامه فروش در 5 سال نخست 25
جدول 5 واحد‌های فعال تا سال 1396 26
جدول 6 عرضه خارجی (واردات محصول) 1392-1396 26
جدول 7 جدول کلی واحد‌های در دست ساخت(تن) 27
جدول 8جدول درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های اینده 27
جدول 9 ظرفیت واحدهای طرح در سالهای اینده(تن) 27
جدول 10پيش بيني امکانات عرضه داخلی (تن) 28
جدول 12 ظرفیت صادرات (تن) طی سال‌های 1392-1396 29
جدول 17 ظرفیت محصول تولیدی 34
جدول 18 میزان پنتوزن موجود در انواع مواد خام(برحسب درصد جرم خشک ماده خام) 37
جدول 19 مواد خام قابل استفاده و راندمان آن‌ها 37
جدول 20 محصولات زراعی و نوع پسماند 39
جدول 21هزینه‌های سرمایهگذاری ثابت طرح 46
جدول 22هزینه‌های زمین 46
جدول 23 اقلام محوطهسازی 47
جدول 24 اقلام ساختمان 55
جدول 25 ماشینآلات و تجهیزات 55
جدول 26جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 57
جدول 27هزینه‌های تاسیسات برق 58
جدول 28هزینه‌های تاسیسات آب 58
جدول 29 هزینه‌های تاسیسات سوخت 59
جدول 30هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش 59
جدول 31هزینه‌های تاسیسات ارتباطات 60
جدول 32 هزینه‌های تجهیزات اطفاءحریق 60
جدول 33هزینه‌های تاسیسات 61
جدول 34هزینه‌های وسایل نقلیه 61
جدول 35هزینه‌های تجهیزات کارگاهی 62
جدول 36هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 62
جدول 37هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 64
جدول 38 سرمایه در گردش 64
جدول 39پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 66
جدول 40هزینه‌های تولید 66
جدول 41هزینه‌های مواداولیه، کمکی و بستهبندی 67
جدول 42حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 67
جدول 43حقوق و دستمزد بخش تولید 68
جدول 44 جمع حقوق و دستمزد 68
جدول 45برآورد مصرف برق واحد 69
جدول 46برآورد مصرف آب واحد روزانه 70
جدول 47 گاز مصرفی 71
جدول 48هزینه‌های ارتباطات 71
جدول 49هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات 71
جدول 50هزینه‌های بیمه 72
جدول 51تعمير و نگهداری 72
جدول 52هزينه استهلاک سالانه 73
جدول 53هزينه‌های ثابت و متغير طرح 74
جدول 54هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 78
جدول 55مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 79
جدول 56مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های فعالیت (ميليون ريال) 79
جدول 57مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 79
جدول 58 نسبت‌های نقدینگی 82
جدول 59 اهرمهاي مالي طرح 83
جدول 60گردش کالاو دارايي‌ها 83
جدول 61 نسبت‌هاي سودآوري 84
جدول 62مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 85
جدول 63مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 85
جدول 64 حساسیت IRR 87
جدول 65تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 88
جدول 66 نقطه سربه‌سر طرح 89
جدول 67برآورد ارزش افزوده طرح (ميليون ريال) 90
جدول 68برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 92
جدول 69شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 92
جدول 70ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 92
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
1-1
1-1material-and-methodspages_from_furfural_page_1pages_from_furfural_page_2pages_from_furfural_page_3pages_from_furfural_page_4pages_from_furfural_page_5
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید