WhatsApp
پیام در واتساپ
ampule3
ampule3 ampule2 ampule4 ampule5 ampule1

امکان‌سنجی احداث واحد توليد انواع آمپول

فروشنده: آرمانین
4.94737 5 19 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
302
1395
-
-
بر اساس مجوز اخذ شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت شرکت جواز تاسیس واحد تولیدی دارو با عناوین و کدهای آیسیک زیر را دریافت نموده که در فاز نخست تولید آمپول آنتی بیوتیک و تولید انواع آمپول قلبی-عروقی و دستگاه گردش خون مورد نظر اجرا کننده طرح می باشد. بر این اساس گزارش پیش رو به بررسی تولید انواع آمپول در مطابق ردیفهای ۲ و ۳ جدول زیر خواهد پرداخت.
در سیستم کدینگ قبلی وزارت صنعت، معدن تجارت کد ۲۴۲۳۱۳۱۰ برای کلیه آمپولها در نظر گرفته شده است که با توجه به دقیق تر بودن آمار تولید سازمان غذا و دارو در بخش مطالعات بازار از اطلاعات ارائه شده توسط این سازمان با تفکیک دقیق آمپولها استفاده شده است.

۱ انواع قرص آنتی بیوتیک ۲۴۲۳۴۱۲۴۳۲
۲ انواع آمپول آنتی بیوتیک * ۲۴۲۳۴۱۲۴۸۲
۳ انواع آمپول قلبی-عروقی و دستگاه گردش خون * ۲۴۲۳۴۱۲۵۷۳
۴ انواع ویتامین و املاح معدنی به شکل قرص ۲۴۲۳۴۱۳۴۵۵
۵ انواع آمپول ضد سرطان ۲۴۲۳۴۱۴۲۳۰


ردیف شرح کد دارو قیمت (ریال) تاریخ قیمت گذاری
انواع آمپول آنتی بیوتیک
۱ آمپول - جنتامايسين - ۸۰mg/۲ml ۵۹۲ ۸۸۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۲ آمپول - جنتامايسين - ۴۰mg/ml ۵۹۰ ۷۷۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۳ آمپول - جنتامايسين - ۲۰mg/۲ml ۵۸۷ ۶۵۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۴ آمپول - کوتريموکسازول - ۴۰۰,۸۰mg/۵ml ۳۴۱ ۲۰۰۰۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
۵ آمپول - آميکاسين سولفات - ۲ML ۵۰mg/ml ۵۳ ۷۲۰۰ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
۶ آمپول - کليندامايسين - ۱۵۰mg/ml ۱ML ۳۱۰ ۱۵۰۰۰ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
انواع آمپول قلبی-عروقی و دستگاه گردش خون
۷ آمپول - پروپرانولول - ۱mg/ml ۵ML ۱۹۴۹ ۷۵۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
۸ آمپول - فوروزمايد - ۱۰mg/ml ۲ML ۵۷۰ ۱۰۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۹ آمپول - فوروزمايد - ۱۰mg/ml ۴ML ۲۱۳۴ ۱۱۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۱۰ آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - ۱mg/ml ۵ML ۲۰۷۳ ۱۳۶۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۱۱ آمپول - اپي نفرين - ۰,۰۱ % ۱۰ML ۱۰۴۸۴ ۱۴۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۱۲ آمپول - نيتروگليسرين - ۱mg/ml ۱۰ML ۲۱۶۹ ۴۶۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۳ آمپول - دوپامين - ۴۰mg/ml ۵ML ۴۶۸ ۱۴۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
۱۴ آمپول - آتروپين - ۰.۵mg/۱ml ۱۱۹ ۶۴۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

ظرفیت اسمی طرح با توجه به ماشین آلات انتخابی و اعلام شرکت سازنده بر اساس حجم آمپول بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ عدد آمپول در دقیقه (در برخی از انواع آمپول ظرفیت ۱۰۰ عدد و بر برخی دیگر با توجه به حجم آمپولها ۴۰۰ عدد) می باشد، جهت محاسبه ظرفیت اسمی متوسط ظرفیت تولید میانگین ظرفیت ماشین آلات (با توجه به حجم آمپولها) معادل ۲۰۰ عدد آمپول در نظر گرفته شده است. با توجه به در نظر گرفتن یک شیفت کاری ۸ ساعته در روز و ۳۰۰ روز کاری در سال ظرفیت اسمی این واحد معادل ۲۸،۸۰۰،۰۰۰ عدد در سال خواهد بود.
۲۸،۸۰۰،۰۰۰ عدد = ۳۰۰*۸*۶۰*۲۰۰ ظرفیت اسمی
• ظرفيت عملی:
ظرفیت اسمی طرح با توجه به ماشین الات انتخابی ۲۸،۸۰۰،۰۰۰ عدد آمپول در سال می باشد اما با توجه به اینکه ظرفیت تولید انواع دارو برای کارخانه جات تولیدی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد،پس از بررسی کارخانجات فعلی (واحد هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شود مورد بررسی قرار گرفته است) و میزان تولید دارو در آنها ظرفیت عملی قابل تخصیص به واحد مورد بررسی معادل یک دوم ظرفیت اسمی ماشین آلان یعنی ۱۴،۴۰۰،۰۰۰ عدد در سال در نظر گرفته شده است.
فهرست مطالب 
۱ سابقة شركت ۲
۱.۱ سوابق ثبتی شرکت ۲
۱.۲ موضوع فعاليت شركت ۲
۱.۳ مدیریت ۲
۱.۴ بازرسان شرکت ۳
۱.۵ مجوزهای قانونی ۳
۱.۶ مسئولین فنی شرکت ۳
۲ مطالعه بازار ۵
۲.۱ مقدمه ۵
۲.۱.۱ تاريخچه محصول ۶
۲.۱.۲ هدف از اجراي طرح ۸
۲.۱.۳ محل اجرا ي طرح ۸
۲.۱.۴ ويژگيها و مزاياي طرح ۹
۲.۲ معرفي محصول ۹
۲.۲.۱ معرفي کد ISIC محصولات ۱۱
۲.۲.۲ محصولات مورد بررسی بر اساس کد آیسیک ۱۲
۲.۲.۳ استاندادهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول ۱۲
۲.۳ بازار جهانی دارو ۱۴
۲.۴ عرضه ۱۸
۲.۴.۱ تولید داخلی ۱۸
۲.۴.۲ واردات ۴۴
۲.۵ پیش بینی عرضه دارو در سالهای آتی ۷۴
۲.۶ تقاضا ۸۰
۲.۷ پیش بینی تقاضا ۸۱
۲.۸ جمعبندي و نتيجه گيري ۸۷
۳ بررسی فنی طرح ۹۰
۳.۱ هدف کلی طرح : ۹۰
۳.۲ ظرفیت طرح: ۹۰
۳.۳ کنترل کیفیت: ۹۳
۳.۴ هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۹۸
۳.۵ زمین: ۱۰۰
۳.۶ محوطهسازی ۱۰۳
۳.۷ ساختمان ۱۰۶
۳.۸ ماشینآلات و تجهیزات: ۱۱۱
۳.۹ تأسیسات: ۱۱۵
۳.۹.۱ تاسیسات برق ۱۱۶
۳.۹.۲ تاسیسات آب : ۱۱۹
۳.۹.۳ گاز و انشعاب ۱۲۰
۳.۹.۴ گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۱۲۰
۳.۹.۵ ارتباطات ۱۲۰
۳.۹.۶ تاسیسات مکانیکی ۱۲۲
۳.۹.۷ اطفاءحریق ۱۲۲
۳.۱۰ هزینه تاسیسات ۱۲۳
۳.۱۱ لوازم و تجهیزات کارگاهی: ۱۲۴
۳.۱۲ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: ۱۲۴
۳.۱۳ هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۱۲۷
۳.۱۴ هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۱۲۷
۳.۱۵ سرمایه در گردش: ۱۲۹
۳.۱۶ زمانبندی اجرای طرح : ۱۳۰
۳.۱۷ فروش ۱۳۲
۳.۱۸ هزينههاي توليد ۱۴۷
۳.۱۸.۱ مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۱۴۷
۳.۱۸.۲ حقوق و دستمزد ۱۵۰
۳.۱۸.۳ هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۱۵۲
۳.۱۸.۴ بيمه ۱۵۵
۳.۱۸.۵ تعمير و نگهداري ۱۵۵
۳.۱۸.۶ هزينه استهلاک ۱۵۶
۳.۱۸.۷ هزينههاي تحقیق و توسعه ۱۵۷
۳.۱۸.۸ هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۱۵۹
۳.۱۹ جدول هزينههاي ثابت و متغير ۱۵۹
۴ بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۱۶۲
۴.۱ پيشبينيهاي مالي طرح: ۱۶۲
۴.۱.۱ فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ریالی: ۱۶۲
۴.۲ جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۱۶۳
۴.۲.۱ هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۱۶۳
۴.۳ جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: ۱۶۵
۴.۴ نتيجه و پيشنهاد ۱۶۷
۴.۴.۱ فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ریالی ۱۶۷
۴.۴.۲ مشارکت مدني ۱۶۷
۴.۵ راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۱۶۸
۴.۶ شاخصهاي مالي طرح ۱۶۹
۴.۶.۱ ارزش فعلي خالص ۱۶۹
۴.۶.۲ نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۱۶۹
۴.۶.۲.۱ حساسیت IRR ۱۷۰
۴.۶.۳ دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۱۷۰
۴.۶.۴ نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۱۷۱
۴.۶.۵ تحليل نقطه سربهسر ۱۷۱
۴.۶.۶ ارزش افزوده طرح ۱۷۲
۴.۶.۷ بهره‌وري طرح ۱۷۴
۴.۶.۷.۱ شاخص بهره وری نیروی کار ۱۷۴
۴.۶.۷.۲ شاخص بهره وری هزینه کارکنان ۱۷۴
۴.۶.۷.۳ شاخص بهره وری انرژی ۱۷۴
۴.۶.۷.۴ شاخص بهره وری سرمایه ۱۷۴
۴.۶.۷.۵ شاخص بهره وری مواد ۱۷۴
۴.۶.۷.۶ شاخص بهره وری کل ۱۷۴
۴.۷ نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۱۷۵
۴.۸ شرایط مخصوص: ۱۷۵
۴.۹ ارائه نتايج ۱۷۷

فهرست جداول

جدول ‏۱.۲ ۱ مشخصات سهامداران ۲
جدول ‏۱.۳ ۱اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ۲
جدول ‏۱.۴ ۱بازرسان شرکت (پیوست شماره ۷) ۳
جدول ‏۱.۵ ۱مجوزهاي اخذ شده ۳
جدول ‏۱.۶ ۱مسئولین فنی شرکت ۳
جدول ‏۲.۲ ۱ کد آیسیک محصولات طرح (پیوست شماره ۸) ۱۱
جدول ‏۲.۲ ۲ لیست محصولات ۱۲
جدول ‏۲.۴ ۱ جدول واردات انواع آمپول بین سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۲ ۴۴
جدول ‏۲.۴ ۲ واردات انواع آمپول طی سال ۱۳۹۰ ۴۶
جدول ‏۲.۴ ۳ واردات انواع آمپول طی سال ۱۳۹۱ ۵۵
جدول ‏۲.۴ ۴ واردات انواع آمپول طی سال ۱۳۹۲ ۶۳
جدول ‏۲.۴ ۵ جمع تولیدات داخلی و واردات انواع آمپول ۷۱
جدول ‏۳.۴ ۱هزینههای سرمایهگذاری طرح ۹۸
جدول ‏۳.۵ ۱زمین طرح ۱۰۰
جدول ‏۳.۶ ۱اقلام محوطهسازی ۱۰۳
جدول ‏۳.۷ ۱هزینههای ساختمانی ۱۰۹
جدول ‏۳.۸ ۱ماشینآلات و تجهیزات خط تولید ۱۱۴
جدول ‏۳.۹ ۱برآورد مصرف برق واحد ۱۱۷
جدول ‏۳.۹ ۲هزینههای تاسیسات برق ۱۱۸
جدول ‏۳.۹ ۳هزینههای تاسیسات آب ۱۱۹
جدول ‏۳.۹ ۴هزینههای تاسیسات سرمایش و گرمایش ۱۲۰
جدول ‏۳.۹ ۵هزینههای تاسیسات ارتباطات ۱۲۱
جدول ‏۳.۹ ۶هزینههای تجهیزات اطفاءحریق ۱۲۳
جدول ‏۳.۱۰ ۱هزینههای تاسیسات ۱۲۳
جدول ‏۳.۱۱ ۱هزینههای تجهیزات کارگاهی ۱۲۴
جدول ‏۳.۱۲ ۱هزینههای تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۱۲۵
جدول ‏۳.۱۴ ۱هزینههای قبل از بهرهبرداری ۱۲۷
جدول ‏۳.۱۵ ۱سرمایه در گردش ۱۲۹
جدول ‏۳.۱۶ ۱پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح ۱۳۱
جدول ‏۳.۱۷ ۱قیمت فروش محصولات طرح ۱۳۲
جدول ‏۳.۱۷ ۲ سوابق قیمتی فروش محصولات ۱۳۲
جدول ‏۳.۱۷ ۲ وزن دهی بر مبنای سابقه فروش انواع محصولات طرح ۱۳۵
جدول ‏۳.۱۷ ۴ قیمت فروش یک واحد محصول براساس میانگین وزنی ۱۳۵
جدول ‏۳.۱۷ ۵ فروش ریالی آمپول جنتامایسین ۱۳۶
جدول ‏۳.۱۷ ۶ فروش ریالی آمپول پروپرانولو ۱۳۹
جدول ‏۳.۱۷ ۷ فروش ریالی آمپول فوروزماید ۱۳۹
جدول ‏۳.۱۷ ۸ فروش ریالی آمپول کوتریموکسازول ۱۴۱
جدول ‏۳.۱۷ ۹ فروش ریالی آمپول آمیکاسین سولفات ۱۴۱
جدول ‏۳.۱۷ ۱۰ فروش ریالی آمپول کلیندامایسین ۱۴۲
جدول ‏۳.۱۷ ۱۱ فروش ریالی آمپول آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) ۱۴۳
جدول ‏۳.۱۷ ۱۲ فروش ریالی آمپول اپینفرین ۱۴۴
جدول ‏۳.۱۷ ۱۳ فروش ریالی آمپول نیتروگلیسرین ۱۴۴
جدول ‏۳.۱۷ ۱۴ فروش ریالی آمپول دوپامین ۱۴۵
جدول ‏۳.۱۷ ۱۵ فروش ریالی آمپول آتروپین ۱۴۵
جدول ‏۳.۱۷ ۱۶ فروش سالانه واحد ۱۴۶
جدول ‏۳.۱۸ ۱هزینههای تولید ۱۴۷
جدول ‏۳.۱۸ ۲ خلاصه عملکرد شرکت تولید دارو در چهار سال منتهی به اسفند ۱۳۹۳ ۱۴۸
جدول ‏۳.۱۸ ۳ میزان مصرف مواد اولیه در شرکت تولید دارو ۱۴۸
جدول ‏۳.۱۸ ۴ نسبت مصرف مواد اولیه به فروش در شرکت تولید دارو ۱۴۸
جدول ‏۳.۱۸ ۵ خلاصه عملکرد شرکت داروسازی جابرابن حیان ۱۴۸
جدول ‏۳.۱۸ ۶ میزان مصرف مواد اولیه در شرکت جابرابن حیان ۱۴۸
جدول ‏۳.۱۸ ۷ نسبت مصرف مواد اولیه به فروش در شرکت جابرابن حیان ۱۴۹
جدول ‏۳.۱۸ ۸ خلاصه عملکرد شرکت داروسازی امین ۱۴۹
جدول ‏۳.۱۸ ۹ میزان مصرف مواد اولیه در شرکت داروسازی امین ۱۴۹
جدول ‏۳.۱۸ ۱۰ نسبت مصرف مواد اولیه به فروش در شرکت داروسازی امین ۱۴۹
جدول ‏۳.۱۸ ۱۱هزینههای مواداولیه، کمکی و بستهبندی ۱۴۹
جدول ‏۳.۱۸ ۱۲حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی ۱۵۰
جدول ‏۳.۱۸ ۱۳حقوق و دستمزد بخش تولید ۱۵۱
جدول ‏۳.۱۸ ۱۴جمع حقوق و دستمزد ۱۵۲
جدول ‏۳.۱۸ ۱۵برآورد مصرف برق واحد ۱۵۲
جدول ‏۳.۱۸ ۱۶برآورد مصرف آب واحد روزانه ۱۵۳
جدول ‏۳.۱۸ ۱۷هزینههای گاز ۱۵۴
جدول ‏۳.۱۸ ۱۸هزینههای ارتباطات ۱۵۴
جدول ‏۳.۱۸ ۱۹هزینههای آب، برق، سوخت و ارتباطات ۱۵۴
جدول ‏۳.۱۸ ۲۰هزینههای بیمه ۱۵۵
جدول ‏۳.۱۹ ۱هزينه های ثابت و متغير طرح ۱۵۹
جدول ‏۴.۲ ۱هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۱۶۳
جدول ‏۴.۳ ۱تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت(م.ر) ۱۶۵
جدول ‏۴.۳ ۲تراز آزمايشي منتهي به تاريخ ۳۱/۱/۹۵ (ميليون ريال) ۱۶۵
جدول ‏۴.۵ ۱مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۱۶۷
جدول ‏۴.۵ ۲اطلاعات و شرايط زمان انعقاد قرارداد ۱۶۸
جدول ‏۴.۶ ۱مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۱۶۸
جدول ‏۴.۷ ۱تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد ۱۷۱
جدول ‏۴.۷ ۲نقطه سربه‌سر طرح ۱۷۲
جدول ‏۴.۷ ۳برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۱۷۳
جدول ‏۴.۸ ۱برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۱۷۵
جدول ‏۴.۸ ۲شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۱۷۵
جدول ‏۴.۹ ۱شاخصهاي اقتصادي مالي طرح ۱۷۸
جدول ‏۴.۹ ۲ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۱۷۸
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

ampule3
ampule3ampule2ampule4ampule5ampule1
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید