پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1398 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 261 تا 280 از کل 353489 نتیجه
حاتمیان جزی - امراله 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 15,000 متر مربع
پودر سنگ صید ولی الهاکی 26961130 پودر سنگ ایلام 100 6,000 تن
چاپخانه وحدت 21091211 دفتر ایلام 100 1,510 هزار جلد
چاپخانه وحدت 22191121 پوستر ایلام 100 30,000 هزار برگ
چاپخانه وحدت 21021220 جلد جعبه ایلام 100 30,000 عدد
چاپخانه وحدت 22191112 کارت دعوت ایلام 100 300 هزار برگ
چاپخانه وحدت 21011452 برش و بسته بندی کاغذ تحریر ایلام 100 300 هزار برگ
امید بافت- شرکت 18101310 انواع دستکشبجزدستکش کشباف اصفهان 100 180,000 جفت
امید بافت- شرکت 17301111 پارچه کشباف تخت تریکوبافی اصفهان 100 102 تن
امید بافت- شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 68 تن
اسدی - منوچهر 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 77 تن
نیلفروشان - اصغر 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 80 تن
کرم درپی 28931412 انواع لولا بوشهر 100 40 تن
صفاکار - محمود 17301113 پارچه کتن وراشل اصفهان 100 130 تن
روح الهی - سیف اله 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 12,000 متر مربع
بافندگی کاظمین - شرکت 18101264 روسری اصفهان 100 780,000 متر مربع
بافندگی کاظمین - شرکت 17121211 گلدوزی اصفهان 100 220,000 کیلو گرم
حاجی حیدری - محمدرضا و اصغر 26961111 سنگبری سنگهای گرانیتی اصفهان 100 30,000 متر مربع
حاجی حیدری - محمدرضا و اصغر 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 35,000 متر مربع
عصر کوشش - شرکت 28921156 تراشکاریبرش-شکل دادن-پرداخت فلزات اصفهان 100 145 تن