پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1398 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 221 تا 240 از کل 353490 نتیجه
بنایی - بهمن 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 25,000 متر مربع
دقیق یدک - شرکت 28921156 تراشکاریبرش-شکل دادن-پرداخت فلزات اصفهان 100 25 تن
شاه طوسی - حسینعلی 29191520 مبدلهای حرارتی اصفهان 100 250 تن
شاه طوسی - حسینعلی 28121113 مخازن ذخیره سوخت اصفهان 100 250 تن
ماهوش محمدی - غلامعلی 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 25,000 متر مربع
علیان - حسین وحسینعلی وماهوش وحاج هاشمی -رحمان 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 12,000 متر مربع
حاج هاشمی - نوراله ورسول وناصر و منصور 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 35,000 متر مربع
حاج هاشمی - معصومه وطهمورثی-رمضانعلی 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 35,000 متر مربع
ماهوش -علی وحسین ومحمدوحسن ومحسن وحاج حیدری-محترم 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 12,000 متر مربع
سقف بناب 26951119 بلوک سقفی سیمانی آذربایجان شرقی 100 250,000 عدد
سقف بناب 26951122 تیرچه زیگزاک سیمانی آذربایجان شرقی 100 50,000 متر
نور محمد رشتیانی صنایع بتونی غرب 26951122 تیرچه کرمانشاه 100 20,000 متر
نور محمد رشتیانی صنایع بتونی غرب 26951119 بلوک سقفی کرمانشاه 100 200,000 عدد
نور محمد رشتیانی صنایع بتونی غرب 26951118 بلوک دیواری کرمانشاه 100 150,000 عدد
تامس تکنیک 27311117 ریخته گری چدن خاکستریروش القایی آذربایجان شرقی 100 450 تن
تامس تکنیک 27321110 ریخته گری فلزات رنگین آلومینیوم آذربایجان شرقی 100 50 تن
شیمیایی پارس نگار - شرکت 24221230 انواع تینر اصفهان 100 350 تن
شیمیایی پارس نگار - شرکت 24221120 انواع رنگ صنعتی اصفهان 100 1,100 تن
شیمیایی پارس نگار - شرکت 24221110 انواع رنگ ساختمانی اصفهان 100 100 تن
کریم باغبان رضوان -تولیدی رضوان کار 28121113 مخازن ذخیره سوخت آذربایجان شرقی 100 20 تن
Cron Job Starts