پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1399 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 141 تا 160 از کل 424083 نتیجه
توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1310412310 گندله آهن همدان 100 550,000 تن
مس کاوان عباس آباد 1320612382 کنسانتره مس سولفیدی سمنان 100 5,400 تن
ذوب گران رنگین فلز 1320512350 کنسانتره روی زنجان 100 160,000 تن
ذوب گران رنگین فلز 1320512351 کنسانتره سرب زنجان 100 50,000 تن
ستاره طلای نیک پی 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده زنجان 100 150,000 تن
ستاره طلای نیک پی 1410412341 مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده (شن،ماسه،بالاست) زنجان 100 50,000 تن
جهان نمو 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده زنجان 100 800,000 تن
معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان 1310412309 کنسانتره آهن کرمان 100 600,000 تن
مهندسی فکور صنعت تهران 1310412309 کنسانتره آهن کرمان 100 600,000 تن
ماد کوش 1310412310 گندله آهن منطقه ویژه اقتصادی 100 2,500,000 تن
ققنوس آسیا 1310412309 کنسانتره آهن زنجان 100 30,000 تن
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان 1320512350 کنسانتره روی زنجان 100 255,000 تن
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان 1320512351 کنسانتره سرب زنجان 100 25,000 تن
قطعه ساز سیرجان 1310412309 کنسانتره آهن کرمان 100 165,000 تن
ابوالقاسم صدیق 1320512350 کنسانتره روی مرکزی 100 1,200 تن
ابوالقاسم صدیق 1320512351 کنسانتره سرب مرکزی 100 600 تن
محمود چلبیانی 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده هرمزگان 100 600,000 تن
معادن آریانا وستا کرمان 1310412309 کنسانتره آهن کرمان 100 56,250 تن
معادن آریانا وستا کرمان 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده کرمان 100 10,000 تن
طلایه داران افق گوهر 1320612382 کنسانتره مس سولفیدی کرمان 100 2,400 تن
Cron Job Starts