پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1399 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 121 تا 140 از کل 424083 نتیجه
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 13201617 کنسانتره مس کرمان 100 580,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201513 مس برای تصفیه یا مس آند کرمان 100 170,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201514 مس تصفیه شده یا مس کاتد کرمان 100 252,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 28991239 مصنوعات مفتولی کرمان 100 160,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 26961116 اسلب کرمان 100 41,240 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 27201333 شمش مس کرمان 100 34,360 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 13201718 سایرکنسانتره فلزات غیرآهنی کرمان 100 5,200 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 26941212 اهک معمولی کرمان 100 53,064 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 37101210 بازیافت فلزات گرانبهااز لجن الکترولیزمس کاتد کرمان 100 490 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 24121651 اسید سولفوریک کرمان 100 100,000 تن
ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه 24111111 گاز اکسیژن کرمان 100 135,000 مترمکعب
گنجینه کانی مس پارت شرق 13201617 کنسانتره مس خراسان رضوی 100 7,900 تن
ابراهیم قاسمی 13101114 سنگ اهن دانه بندی خراسان رضوی 100 200,000 تن
تولیدی بین المللی ترسیس مس خراسان 13201617 کنسانتره مس خراسان رضوی 100 2,500 تن
زرین معدن آسیا 13201523 کنسانتره روی زنجان 100 265,000 تن
زرین معدن آسیا 13201522 کنسانتره سرب زنجان 100 36,000 تن
مهندسی فکور صنعت تهران 13101113 کنسانتره آهن یزد 100 200,000 تن
معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد 1320512350 کنسانتره روی فارس 100 30,000 تن
معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد 1320512351 کنسانتره سرب فارس 100 10,000 تن
توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده کردستان 100 250,000 تن