پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1399 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 21 تا 40 از کل 424083 نتیجه
زرین دانه بنوار 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 18,000 تن
زرین دانه بنوار 7495412322 بسته بندی حبوبات و غلات و برنج خوزستان 100 8,000 تن
شرکت کشت و صنعت سپید قارچ منطقه آزاد ماکو 112412364 قارچ و ترافل (دنبلان) (کشاورزی) منطقه آزاد ماکو 100 100 تن
شرکت کشت و صنعت سپید قارچ منطقه آزاد ماکو 1513412576 انواع شور کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک) منطقه آزاد ماکو 100 50 تن
شرکت کشت و صنعت سپید قارچ منطقه آزاد ماکو 112412364 قارچ و ترافل (دنبلان) (کشاورزی) منطقه آزاد ماکو 100 100 تن
شرکت کشت و صنعت سپید قارچ منطقه آزاد ماکو 1513412576 انواع شور کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک) منطقه آزاد ماکو 100 50 تن
گلخانه باغ ارم ارس 112612334 گوجه فرنگی (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 250 تن
سیدعبدارضا موسوی 140412303 برنج کوبی لرستان 100 900 تن
112612334 گوجه فرنگی (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 60 تن
112612339 خیار (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 50 تن
112612346 فلفل شیرین (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 25 تن
گلخانه امید به خدا 112612334 گوجه فرنگی (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 50 تن
گلخانه امید به خدا 112612339 خیار (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 40 تن
گلخانه امید به خدا 112612346 فلفل شیرین (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 20 تن
گلخانه امید به خدا 113512314 توت فرنگی (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 10 تن
کیانا گلبان ارس 112612334 گوجه فرنگی (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 50 تن
کیانا گلبان ارس 112612339 خیار (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 40 تن
کیانا گلبان ارس 112612346 فلفل شیرین (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 20 تن
کیانا گلبان ارس 113512314 توت فرنگی (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 10 تن
سرماگستر ارس 112612334 گوجه فرنگی (کشاورزی) منطقه آزاد ارس 100 100 تن
Cron Job Starts