پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1398 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 241 تا 260 از کل 353490 نتیجه
ادریسی-مصطفی 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 12,000 متر مربع
ابطحی- حمیدومجیدومحبوبه وشجاعت-علیرضاوحمیدرضاوشهنازوسهیلی وخ 26931116 اجرماشینی اصفهان 100 45,000 هزار قالب
عزیزی - علی و غلامرضا 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 14,000 متر مربع
محمد خضرپور 28121116 مخازن ذخیره آب بوشهر 100 1,000 عدد
بهروز یگانه وحمید گردشی واصغر سلیمانیان 30001410 انواع ماشین تحریر آذربایجان شرقی 100 1,500 دستگاه
بهروز یگانه وحمید گردشی واصغر سلیمانیان 33111610 تجهیزات پزشکی وجراحی مخصوص بیمارستان آذربایجان شرقی 100 1,000 عدد
بهروز یگانه وحمید گردشی واصغر سلیمانیان 36101110 انواع صندلی باچهارچوب فلزی آذربایجان شرقی 100 5,000 عدد
دهستانی - عباسعلی 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 12,000 متر مربع
عبدالکریم علوی 20291122 کابینت چوبی بوشهر 100 37 تن
عبدالکریم علوی 36101223 میزتحریر چوبی بوشهر 100 12 تن
ماشین سازی کاوه مبارکه - شرکت 29261414 ماشینهای بافندگی پارچه اصفهان 100 100 تن
فرش تبریز 17111174 اماده سازی الیاف اکریلیک آذربایجان شرقی 100 270 تن
فرش تبریز 17111336 نخ خامه قالی آذربایجان شرقی 100 400 تن
تولیدی پوشاک روستا قهرود - شرکت 17301111 پارچه کشباف تخت تریکوبافی اصفهان 100 120 تن
تولیدی پوشاک روستا قهرود - شرکت 17301130 پوشاک کشباف اصفهان 100 75,000 دست
تولیدی پوشاک روستا قهرود - شرکت 17291230 انواع نوارمنسوجنواربافی اصفهان 100 160 تن
تولیدی پوشاک روستا قهرود - شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 430 تن
تولیدی ریخت وخم آلومینیوم 27321110 ریخته گری فلزات رنگین آلومینیوم آذربایجان شرقی 100 300 تن
قپانچی-محمد حسین وحسین 26931116 اجرماشینی اصفهان 100 45,000 هزار قالب
اصفهان تانک - شرکت 28121113 مخازن ذخیره سوخت اصفهان 100 1,500 تن
Cron Job Starts