پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1398 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 353401 تا 353420 از کل 353490 نتیجه
سیمکو 3130612340 کابل کنترل گیلان 5 700 تن
سیمکو 3130612341 کابل انتقال برق از جنس مس حداکثر تا یک کیلوولت گیلان 5 1,700 تن
سیمکو 3130612342 کابل انتقال برق از جنس مس بیش از یک کیلوولت و حداکثر تا 20 کیلوولت گیلان 5 10,000 تن
سیمکو 3130612343 کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت گیلان 5 10,000 تن
سیمکو 3130612344 کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 63کیلوولت و حداکثر تا 123کیلوولت گیلان 5 10,000 تن
سیمکو 3130612345 کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 123کیلوولت و حداکثر تا 230کیلوولت گیلان 5 10,000 تن
سیمکو 3130612346 کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم حداکثر تا یک کیلوولت گیلان 5 2,000 تن
سیمکو 3130612347 کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از یک کیلوولت و حداکثر تا 20 کیلوولت گیلان 5 2,000 تن
سیمکو 3130612348 کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت گیلان 5 2,000 تن
سیمکو 3130612349 کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از 63کیلوولت و حداکثر تا 123کیلوولت گیلان 5 2,000 تن
سیمکو 3130612350 کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از 123کیلوولت و حداکثر تا 230کیلوولت گیلان 5 2,000 تن
سیمکو 3130612372 کابل تخت مسی با روکش عایق گیلان 5 100 تن
سیمکو 3130612373 انواع کابل دریایی گیلان 5 50,000 تن
سیمکو 3130612376 انواع کابل ضد حریق با عایق سرامیکی گیلان 5 500 تن
سیمکو 3130612377 انواع کابل ضد حریق با عایق پلیمر هالوژن فری گیلان 5 250 تن
سیمکو 3130612378 کابل روکش دار آلومینیومی با مغز فولادی (ACSR) گیلان 5 250 تن
سیمکو 3320412329 کابل ساخته شده از مجموعه فیبرهای نوری به صورت مجزا عایق بندی نشده گیلان 5 5,000 تن
سیمکو 3130612305 کابل انتقال برق از جنس مس فشار قوی 230 کیلوولت تا 400 کیلوولت گیلان 58 10,000 تن
سیمکو 3130612308 کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم فشار قوی 230 کیلوولت تا 400 کیلوولت گیلان 58 5,000 تن
سیمکو 3130612373 انواع کابل دریایی گیلان 58 20,000 تن
Cron Job Starts