بیمه الکترونیک

بيمه يكی از ارزشمندترين ابداعاتی است كه در برابر نياز به جبران خسارت های اقتصادی ناشی از حوادث و ايجاد آرامش و اطمينان در جريان حيات اجتماعی ايجاد شده و روند تكـاملی خـود را طی كرده است. امروزه صنعت بيمه يكی از مهمترين نهادهای اقتصادی و مالی محسوب می‌شود كه از يک طـرف در تقويت بنيه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی...
ادامه مطلب
  675 مشاهده
  0 نظر
Cron Job Starts