WhatsApp
09033336624

ایده سرمایه‌گذاری: کشت و پرورش آویشن

 مقدمه آویشن نسبت به شرایط محیطی سازگاري خوبی دارد. از شاخص‌ترین صفات آویشن بقاء و سازگاري آن نسبت به خشکی است و از این گیاه به عنوان گیاه زینتی و دارویی استفاده می‌شود. این گیاه داراي خواص دارویی ارزنده‌اي است. جهان امروز، جهان تولید، صادرات، ا...
ادامه مطلب
  1276 مشاهده
  0 نظر