طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد بازیابی و ریسندگی پشمی
 629.49 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید روفرشی
 452.71 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پوشاک (پیراهن مردانه)
 1 دانلودها
 549.94 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید توری پشه بند
 1 دانلودها
 2.14 MB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پشم ریسی
 1.02 MB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پتوی پشمی
 896.17 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پتوی ابریشمی
 596.87 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید بافندگی پارچه پنبه ای
 551.68 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پارچه ابریشمی خام
 1.4 MB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید تونر چاپگر
 2 دانلودها
 720.17 KB
 1398/04/30
Cron Job Starts