طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید تریکو کشباف
 5 دانلودها
 861.77 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پوشش زخم با غشای نانو الیاف
 4 دانلودها
 763.73 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید منسوجات نبافته
 4 دانلودها
 674.75 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پوشاک نظامی پنبه - نایلون
 3 دانلودها
 837.68 KB
 1398/04/30
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی
 3 دانلودها
 543.04 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولیدپوشاک محافظ در برابر حرارت
 3 دانلودها
 501.83 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید افزودنیهای بتون برای افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت
 4 دانلودها
 492.94 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید الیاف پلی استر توخالی
 2 دانلودها
 1.01 MB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید کیف
 3 دانلودها
 548.96 KB
 1398/04/30
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید کراست
 4 دانلودها
 624.11 KB
 1398/04/30
Cron Job Starts