طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید ژئوتکستال سوزنی (بی بافت)
 4 دانلودها
 1.11 MB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پوشاک زمستانی
 4 دانلودها
 841.05 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید روبان بافی
 3 دانلودها
 1.08 MB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید دستمال شستشو
 3 دانلودها
 820.75 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید دستکش پنبه ای
 3 دانلودها
 602.76 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد توليد دستكش چرمی
 4 دانلودها
 540.52 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید چرم مصنوعی با روش تر و خشک
 8 دانلودها
 550.75 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید رنگرزی و چاپ پارچه
 3 دانلودها
 750.64 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید انواع جوراب
 4 دانلودها
 751.86 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید تور ماهیگری
 5 دانلودها
 1.48 MB
 1398/04/31
Cron Job Starts