طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعه امکانسنجی مقدماتی طرح احداث واحدتولیدسیستمهای اعلان حریق
 3 دانلودها
 517.14 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحدتولید افزودنی اصلاح كنندی آسفالت
 6 دانلودها
 1.53 MB
 1398/04/31
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید تجهیزات آسانسور
 4 دانلودها
 852.45 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید ورق کامپوزیتی
 3 دانلودها
 642.48 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید نوار بهداشتی
 4 دانلودها
 442.09 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح تولید نخ ریسی (نیمه فاستونی)
 3 دانلودها
 525.48 KB
 1398/04/31
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید POY نخ پلی استر
 5 دانلودها
 785.13 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد توليد نخ از ضايعات نساجی
 4 دانلودها
 599.72 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید نخ فرش
 3 دانلودها
 3.26 MB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید نخ دندان
 5 دانلودها
 447.15 KB
 1398/04/31
Cron Job Starts