طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید فراوری صیفی جات
 4 دانلودها
 882.35 KB
 1398/05/01
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید شیشه نشکن
 4 دانلودها
 309.37 KB
 1398/05/01
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید دودی و شوركردن ماهی
 3 دانلودها
 412.09 KB
 1398/05/01
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید شبه قیر از زباله
 4 دانلودها
 924.22 KB
 1398/05/01
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحدتولید نانوسیلیس
 3 دانلودها
 1.25 MB
 1398/04/22
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید گچ
 3 دانلودها
 440.6 KB
 1398/05/01
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولیدقطعات سرامیکی
 4 دانلودها
 653.83 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید روغن زیره
 361.06 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید روغن زیره
 7 دانلودها
 361.06 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید دریچ منهول با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه
 4 دانلودها
 1.26 MB
 1398/04/31
Cron Job Starts