طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید نخ خیاطی و گلدوزی
 2 دانلودها
 480.73 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید مانتو و شلوار
 3 دانلودها
 513.24 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید ماکو و چوب ضربه
 2 دانلودها
 495.03 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید لحاف، تشک، بالش
 3 دانلودها
 495.76 KB
 1398/04/31
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید لباس کودك
 3 دانلودها
 524.31 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید لباس زیر(سری دوزی)
 3 دانلودها
 607.23 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید لایه روی پوشک و نواربهداشتی
 2 دانلودها
 708.32 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولیدکفش چرمی
 3 دانلودها
 517.44 KB
 1398/04/31
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید کبریت
 2 دانلودها
 386.24 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید كارتن از ورق آماده
 4 دانلودها
 661.79 KB
 1398/04/31
Cron Job Starts