طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید درب پيش ساخته
 2 دانلودها
 646.31 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش
 2 دانلودها
 1.12 MB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید چوب خشک کنی صنعتی
 2 دانلودها
 536.66 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پروفیلMDF
 2 دانلودها
 569.92 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پاکت سیمان
 7 دانلودها
 620.02 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید پارتیشن
 4 دانلودها
 737.78 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید بستنی
 2 دانلودها
 727.42 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید بستنی رژیمی
 2 دانلودها
 755.76 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید نخ فانتزی
 2 دانلودها
 1.15 MB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید صافی پرلیتی
 2 دانلودها
 588.97 KB
 1398/04/31
Cron Job Starts