طرح های توجیهی تیپ

طرح های توجیهی تیپ

این مجموعه شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی (طرح توجیهی) طرح هایی می باشد که از منابع مختلف گردآوری شده است. بر این اساس تمامی اطلاعات، پیش بینی ها، اعداد و ارقام مربوط به سال انجام مطالعات است.   

مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید کاغذ کاربن
 2 دانلودها
 449.09 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید کاغذ فلوتینگ
 2 دانلودها
 652.84 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید فیتیله وسایل نفت سوز
 2 دانلودها
 473.43 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید عکس برگردان کاغذی
 2 دانلودها
 476 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید ظروف يكبار مصرف كاغذی
 3 دانلودها
 709.88 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید شلوارجین
 3 دانلودها
 583.6 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید سالامبور
 2 دانلودها
 618.83 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید زیپ
 4 دانلودها
 525.23 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید دفترچه تحریر
 3 دانلودها
 876.94 KB
 1398/04/31
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید دستمال کاغذی
 3 دانلودها
 483.1 KB
 1398/04/31
Cron Job Starts