محصولات/خدمات هتل و تجاری
شرح هدف از اجرای طرح احداث مجتمع گردشگری دیپلماتیک رامسر شامل هتل 5 ستاره،سوئیت های اقامتی و مجتمع تجاری می باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 208825 میلیون ریال
سرمایه در گردش 1258 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 210082 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 158223 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 32 درصد
محل اجرای طرح مازندران
کارفرما شرکت تجهیزیران
واحد بررسی کننده طرح سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی