معرفی شرکت

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آرمان(مسئولیت محدود) در سال ۱۳۸۳ با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مالی و اقتصادی به بخشهای مختلف صنعت تاسیس گردید.
با تصمیم مدیران شرکت سرمایه گذاری آرمان در سال 1397 شرکت آرمان طرح سینا پارس تاسیس و فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی به آرمانین واگذار شده است
0
بیش از چهارصد پنجاه پروژه انجام شده
Our mission

ماموریت

ماموریت ما، انجام پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات در حوزه سرمایه‌گذاری است. این ماموریت با اجرای پژوهش، توسعه، آموزش و ...
Our vision

چشم انداز

چشم انداز ما، مطرح شدن به عنوان یکی از برترین شرکت هایی است که در حوزه سرمایه گذاری به امر پژوهش، توسعه، آموزش و ...
خدمات آرمانین
مطالعات امکان‌سنجی

مطالعات امکان‌سنجی

مطالعات امکان‌سنجی طرح ها شامل مطالعات بازار، بررسی فنی و تجزیه و تحلیل مالی.
کنترل پروژه

کنترل پروژه

نظارت بر حسن اجرای طرح های صنعتی، معدنی و گردشگری. کنترل کمی و کیفی فرآیندهای اجرایی
فرصتهای سرمایه‌گذاری

فرصتهای سرمایه‌گذاری

ارائه فرصتهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، معرفی سرمایه گذاران و سرمایه‌پذیران
مشاوره تامین مالی

مشاوره تامین مالی

مشاوره تامین مالی پروژه‌های بخشهای صنعت،معدن و گردشگری از منابع داخلی و خارجی
Cron Job Starts