محصولات/خدمات 1.ست سیبک و 2. ست جعبه فرمان
شرح محصولات تولیدی این واحد شامل سیبک و جعبه فرمان می باشد.
ظرفیت طرح 40000 ست سیبک و 10000 ست جعبه فرمان
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 9824 میلیون ریال
سرمایه در گردش 4340 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 14164 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 11088.35 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 36.73 درصد
محل اجرای طرح گیلان
کارفرما شرکت تولیدی قطعات جلو بندی کیان لاهیجان
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts