محصولات/خدمات 1.انجماد و بسته بندی گوشت و مرغ2.محصولات گوشتی آماده و نیمه آماده3.کباب لقمه4.مرغ برگر5.کنسرو غذای آماده6.ساندویج سرد آماده7.پیتزا
شرح هدف از اجرای این طرح احداث يک واحد توليد و بسته‌بندی انواع محصولات غذایی می‌باشد. محصولات این واحد را به صورت عمده می‌توان به انواع مواد غذایی گوشتی، غیر گوشتی و غذای آماده مصرف تقسیم نمود.
ظرفیت طرح ، فرآوری و بسته‌بندی مرغ منجمد ، 1000‌تن، آماده‌سازی، فرآوری و بسته‌بندی گوشت‌منجمد، 1000‌تن، انواع برگر از گوشت‌قرمز ، 700 تن، انواع برگر از گوشت مرغ ، 500 تن، انواع کباب‌لقمه از گوشت قرمز ، 300 تن، انواع کباب‌لقمه از گوشت مرغ ، 300 تن، ناگت و شنسل از گو
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 66827 میلیون ریال
سرمایه در گردش 71876 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 138702 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 43076 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 17 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما شرکت تجارت اخوان فارسی
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts