محصولات/خدمات مجتمع بین راهی
شرح خدمات طرح شامل پمپ بنزین، رستوران و فضای آلاچیق ها و باغ می باشد، محل اجرای طرح در محور قزوین-الموت واقع شده است.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 11119 میلیون ریال
سرمایه در گردش 173 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 11292 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 7186 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 31 درصد
محل اجرای طرح قزوین
کارفرما جناب آقای دکتر افشار
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن قزوین
Cron Job Starts