محصولات/خدمات مجتمع تجاری و هتل
شرح هدف از اجرای طرح احداث مجتمع جهانگردی، پذیرایی و تجاری از مجموعه برند تجاری پروما در تهران می باشد. این بار پروما، پروژه هتل 5 ستاره در زمینی به مساحت 5400 متر مربع در تهران، خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز شمالی و در یک موقعیت ممتاز مکانی به لحاظ اقتصادی و تجاری را در حال اجرا دارد. مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) پروژه ذکر شده در شرکت مدیریت سرمایه گذاری آرمان انجام شده است.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 1370140 میلیون ریال
سرمایه در گردش 7887 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 1378027میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 451110 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 24.29 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما شرکت پارس پروما
واحد بررسی کننده طرح بانک ملی
Cron Job Starts