محصولات/خدمات کارتینگ، کافی شاپ
شرح هدف از اجرای طرح، راه اندازی پیست کارتینگ واقع در پارک ملت زاهدان می باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 4000 میلیون ریال
سرمایه در گردش 92 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 4093 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 1022 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 29 درصد
محل اجرای طرح سیستان و بلوچستان
کارفرما جناب آقای داریوش سنجری
واحد بررسی کننده طرح شهرداری زاهدان
Cron Job Starts