محصولات/خدمات پارک آبی
شرح مجموعه چندمنظوره تجـاري- تفریحی قزوین‌به‌عنوان يكي از بزرگ ترين پروژه‌هاي عمراني شهر قزوین، در زميني به مساحت حدود 30 هکتار و زيربناي بیش از72650 مترمربع مورد بررسی قرار گرفت.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 16101میلیون ریال
سرمایه در گردش 23621 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 39722 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) -
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) -
محل اجرای طرح قزوین
کارفرما شرکت پارس گستران
واحد بررسی کننده طرح شهرداری قزوین
Cron Job Starts