محصولات/خدمات ظروف و کیسه های زیست تخریب پذیر
شرح هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید ظروف از پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته با ظرفیت اسمی 720 تن در سال و کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته با ظرفیت تولید سالیانه 192 تن می باشد.محل اجرای طرح  واقع در استان همدان، شهرک صنعتی ویان می‌باشد.
ظرفیت طرح تولید ظروف (720 تن در سال) تولید کیسه های زیست تخریب پذیر(192 تن در سال)
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 39،546 میلیون ریال
سرمایه در گردش 2،755 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 42،301 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 28،357 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 36.94% میلیون ریال
محل اجرای طرح همدان
کارفرما شرکت اقیانوس آرام پلاستیک سبز
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن