محصولات/خدمات قطعه بندی و بسته‌بندی مرغ منجمد ، قطعه بندی و بسته‌بندی گوشت‌منجمد، قطعه بندی و بسته‌بندی انواع ماهی، و تولید همبرگر
شرح هدف از اجرای این طرح احداث يک واحد توليد و بسته‌بندی انواع محصولات غذایی می‌باشد. محصولات این واحد را به صورت عمده می‌توان به قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ، قطعه بندی و بسته بندی گوشت قرمز، قطعه بندی و بسته بندی انواع ماهی و تولید همبرگر تقسیم نمود
ظرفیت طرح قطعه بندی و بسته‌بندی مرغ منجمد ، 1500 ‌تن، قطعه بندی و بسته‌بندی گوشت‌منجمد 1500 ‌تن، قطعه بندی و بسته‌بندی انواع ماهی، 900 تن و تولید همبرگر 600 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 25375 میلیون ریال
سرمایه در گردش 12154 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 37529 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 9969 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 30 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما شرکت پروتئین امیر ملاصدرا
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts